Books

Chosen topics: tolerance, borderlands, multiculturalism, identity, national, ethnic and religious minorities, nationalism, human rights, Europe, Central and Eastern Europe, Slovenia, Czech Republic, Spisz, Orawa, Slovakia, the Balcans, Yugoslavia, Bulgary, Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, Croatia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Vojvodina, Hungary, Romania, Transylvania, Huculy region (Huculszczyzna), Lemko region (Łemkowszczyzna), Carpathian Ruthenia, Moldova, Ukraine, Bukovina, Belarus, Old-believers, Byzantium, Orthodox religion, Russia, Lithuania, Poland, the Balts (the Baltic peoples), Latva, Estonia, Prussia, Germany, Austria, Western Territories (Ziemie Odzyskane), Silesia, the Cassubian region, Masuria, Warmia, Polish essays, borderland literature, emmigration literature, Hermann Hesse, Polish culture, Czesław Miłosz, Kultura paryska, Israel, Jewish history, Jews in Poland, antisemitism, Holocaust, Jews in the world, Jewish literature, Klezmer music, judaism, chasidddism, the Karaites, the Tatars, Islam, mysticism, the Arabs, Inner Asia, Caucasus, Azerbajian, Georgia, Tajikistan, Greece, Chechenia, New York, Roms, Bialystok region, Suwalki region, Sejny region, theater, film, philosophy, anthropology, Christianity. Also large sections devoted to the writers, poets, philosophers, and artists


Szukaj na stronie

POGRANICZE - LATO 2018 WOLNOŚĆ / SOLIDARNOŚĆ 1918 / 1968

PROGRAM LATA

 

Europejska Nagroda Kultury Księżniczki Małgorzaty dla Pogranicza przyznawana przez Europejską Fundację Kultury z siedzibą w Amsterdamie.

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniosła 254.355,17 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć zł 17/100).

W 2016 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.230,90 zł w formie wpłat z 1% podatku.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie udzieliło nam pożyczki na zamknięcie inwestycji oraz pomogło zorganizować montaż finansowy przy współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie dla zapewnienia pełnej płynności przy prowadzeniu inwestycji związanej z rewitalizacją zabytkowego kompleksu dworskiego w Krasnogrudzie, w którym powstaje Międzynarodowe Centrum Dialogu.

www.tise.pl

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Biuletyn Pogranicza" w Twojej skrzynce

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI