Nagrody

NAGRODY

  • Order Giedymina za wkład w rozwój współpracy między Polską i Litwą, 2001 - dla Krzysztofa Czyżewskiego
  • Nagroda paryskiej "Kultury" za rok 1996 - dla Krzysztofa Czyżewskiego 
  • Nagroda POLCUL Foundation, Melbourne 1992 - dla Wojciecha Szroedera i Krzysztofa Czyżewskiego 
  • Nagroda Artystycznej Młodych im. S. Wyspiańskiego, Warszawa 1992 - dla Krzysztofa Czyżewskiego