Dorośli i Starsi w Pograniczu

Ludzie starsi od początku są obecni w pracy Pogranicza. Na przestrzeni 30 lat zrealizowaliśmy wiele programów sięgając do wspomnień, doświadczeń i pamięci  starszych.

Tak, to Dziadkowie byli – strażnikami  starego porządku świata i  naszymi przewodnikami duchowymi. To oni wprowadzali nas w prawdziwe pogranicze, w jego tajemny elementarz, z nowymi dla nas pojęciami odnoszącymi się do skomplikowanej  historii miejsca, kultury, religii, czy wreszcie sąsiadów. Ze wsłuchiwania się w ich opowieści, z rozmów o przeszłości i tradycjach miasteczka powstawały m.in. Kroniki Sejneńskie i Filmowe Kolekcje filmów animowanych „ Opowieści Pogranicza” . Tak samo "Sejneńska talia kart”, gra historyczna dla dzieci i młodzieży jest wynikiem wielu spotkań w najstarszymi i czerpania z ich pamięci.

Dzięki wspomnieniom najstarszych mieszkańców wiosek: Dusznicy, Żegar i Krasnogrudy mogliśmy odtworzyć historie dworu w Krasnogrudzie i jego dawnych mieszkańców, bliskiej rodziny Czesława Miłosza.

Podejmowaliśmy również wyprawy ku ludziom starym, jak choćby do wiosek polskich na Białorusi by poznawać ich opowieści. Film  „Losy posłuchane” zrealizowany przez nas jest zapisem tych rozmów i spotkań.

Pojawienie się pracowni artystycznych dla Dorosłych i Starszych w naszej pracy było naturalną konsekwencją wszystkich tych działań. Choć impulsem do ich powstania było spotkanie z Uniwersytetem III Wieku, poszukującym nowych pomysłów na swoją działalność. Przyjęli  z pełną aprobatą naszą propozycję wielowątkowego programu. Bierzemy za ten program pełna odpowiedzialność. Zajęcia odbywają się  w Sejnach i Krasnogrudzie.

Przy tworzeniu  programu towarzyszył nam zamysł odwrócenia utrwalonego w kulturze modelu: gotowej oferty dla odbiorców. Od początku chcieliśmy widzieć naszych Seniorów jako twórców  i współuczestników.

Zazwyczaj dla babć i dziadków szykuje się laurki, prezenty, występy czy przygotowuje akademie. Starsi ludzie  rzadko stają się artystami, którzy coś tworzą wartościowego dla siebie i swoich najbliższych np. dla swoich wnuków.

Oprócz warsztatów artystycznych, zapraszamy uczestników do udziału w  naszej  codziennej pracy edukacyjnej. Sięgamy  do tematów ważnych dla Pogranicza od zawsze, poprzez udział w wykładach, debatach, spotkaniach, koncertach czy spektaklach teatralnych.

Program dla Dorosłych i Starszych w takim kształcie prowadzony jest w Pograniczu od kilku lat. Nie wyznaczamy mu czasowych granic. Nie chcemy ulegać pokusie pośpiechu. Sami wzrastamy wraz z jego regularnym rytmem. W tej chwili korzysta z niego ok. 80 osób z Puńska i z Sejn. Mamy poczucie, że zyskaliśmy ważnych i zaangażowanych współtwórców naszej pracy.

Wysłuchała i spisała Marta Kowerko-Urbańczyk