O Wydawnictwie

"Wydawnictwo Pogranicze to wytrwałe, zróżnicowane, odważne i mądre sprzyjanie idei sąsiedztwa"- werdykt nagrody „Literatury na świecie”

Internetowa księgarnia Pogranicza: www.oficyna.pogranicze.sejny.pl

Fundacja "Pogranicze" rozpoczęła swoją działalność wydawniczą w 1993 r. W tym samym roku ukazał się pierwszy numer pisma "Krasnogruda" poświęconego narodom, kulturom i małym ojczyznom Europy Środkowowschodniej. Praca nad tym pismem należy do stałych przedsięwzięć wydawniczych "Pogranicza". Do tej pory ukazało się 17 numerów "Krasnogrudy". Większość z nich ma charakter monograficzny, poszczególne numery poświęcone są wybranemu regionowi lub miastu Europy Środkowowschodniej. W 1998 roku ukazał się specjalny, anglojęzyczny numer czasopisma, przygotowany na prośbę organizatorów festiwalu "Sztokholm - kulturalną stolicą Europy 1998" i prezentujący najciekawsze środowiska artystyczne i intelektualne Europy Środkowowschodniej. Wszystkie numery pisma łączy problematyka wielokulturowości. Nasi autorzy: literaci, historycy, antropolodzy proponują szczególny rodzaj wędrówki po przestrzeniach kulturowych, gdzie "Spotkanie Innego" nie może być tylko powierzchowne. W 1996 roku "Krasnogruda" została wyróżniona Nagrodą Specjalną paryskiej "Kultury".

W 1994 roku ukazała się pierwsza książka wydana przez "Pogranicze" - "Nie bój się Cygana" Adama Bartosza. Zapoczątkowała ona pierwszą serię wydawniczą "Pogranicza", która otrzymała nazwę Biblioteka Krasnogrudy. Ze znakiem "Biblioteki Krasnogrudy" ukazało się do tej pory dwadzieścia osiem książek. Osiem z nich składa się na małą podserię o nazwie Biblioteka Pisarzy Sarajewa. Na podstawie książki Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz "Boża podszewka", wydanej w serii "Biblioteka Krasnogrudy", został nakręcony serial telewizyjny pod tym samym tytułem w reżyserii Izabelli Cywińskiej. Premiera filmu miała miejsce 23 listopada 1997 r.

W 1999 roku rozpoczęliśmy wydawanie serii Meridian prezentującej twórczość wybitnych autorów z Europy Środkowowschodniej.

Za tę serię Wydawnictwo "Pogranicze" zostało wyróżnione nagrodą "Literatury na świecie" w kategorii "Inicjatywa wydawnicza roku 2000". W 2000 roku wydaliśmy książkę Jana Tomasza Grossa "Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka". Stała się ona tematem szerokiej publicznej dyskusji w Polsce i za granicą. Dała również początek nowej serii "Sąsiedzi", na którą do tej pory - obok "Sąsiadów" J. T. Grossa - złożyły się książki: Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska, Razem i osobno. Polacy, Żydzi i Ukraińcy w Brzeżanach, 1919-1945 autorstwa Shimona Redlicha, Wojciecha Tochmana Jakbyś kamień jadła i Wokół "Sąsiadów". Polemiki i wyjaśnienia Jana Tomasza Grossa.

Serię Otwarte Regiony Europy Środkowowschodniej otworzył wydany w 1998 r. katalog wystawy Spisz, Spis, Zips, Szepes pod redakcją Antoniego Kroha. Ta seria jest ściśle związana z projektem "Otwarte Regiony Europy Środkowowschodniej" poświęconym poznawaniu i prezentacji welokulturowego dziedzictwa społeczności żyjących na pograniczach w Europie Środkowowschodniej. W tej serii ukazały się ponadto książki Bukowina po stronie dialogu i Spisz - wielokulturowe dziedzictwo.

Rok 2003 przyniósł dwie nowe serie. Są to: Biblioteka Sejneńska zainicjowana książką Krystyny Pasiuk Ostatni leśni Suwalszczyzny i Biblioteka Vincenzowska, w ramach której ukazały się dotąd trzy tomy monumentalnego dzieła Stanisława Vincenza Na wysokiej połoninie.

W 1996 roku liczba książek wydanych przez "Pogranicze" była na tyle duża, że pozwoliła fundacji na wzięcie udziału w targach książki. Pierwszymi targami, na które pojechaliśmy, były 7. Krajowe Targi Książki w Warszawie odbywające się w dniach 21-24 września 1996 roku. Od tego czasu uczestniczymy w Krajowych Targach Książki w Warszawie, w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, a także w Targach Książki w Krakowie. Spotkania z autorami w czasie targów to tylko część naszych działań promocyjnych. Spotkania promujące nowe książki i nowe numery "Krasnogrudy" organizujemy nie tylko w Sejnach, lecz również w wielu innych miejscach w Polsce i poza jej granicami. Staramy się o to, by, w miarę możliwości, uczestniczyli w nich autorzy.

Działalność promocyjna i udział w targach książki sprawiają, że coraz więcej czytelników zna naszą ofertę. Coraz częściej też zwraca się do nas Centrala Handlu Zagranicznego "Ars Polona", organizator krajowych i międzynarodowych targów książki w Warszawie, z propozycjami współorganizowania lub uczestnictwa w przedsięwzięciach poświęconych problematyce środkowoeuropejskiej.