Sejmik Literacki

Polsko-litewskie warsztaty translatorskie. Celem Sejmiku Literackiego jest praca warsztatowa nad przekładami oraz tworzenie przestrzeni spotkania środowiska wybitnych tłumaczy i znawców literatury z Litwy i Polski. Program realizowany od roku 2013

Partnerzy: Związek Pisarzy Litwy, Rada Kultury Litwy, Attaché ds. kultury Republiki Litewskiej w RP