1 sierpnia 2016, godz. 19.00 / Wieczór autorski z PRZEMYSŁAWEM CZAPLIŃSKIM. Zapraszamy do Krasnogrudy [VIDEO]

1 sierpnia 2016, godz. 19.00 / Wieczór autorski z PRZEMYSŁAWEM CZAPLIŃSKIM. Zapraszamy do Krasnogrudy [VIDEO]

"Co literatura mówi nam o współczesnej Polsce". 

Spotkanie z PRZEMYSŁAWEM CZAPLIŃSKIM krytykiem literackim i profesorem literatury współczesnej, autorem między innymi książek Polska do wymiany oraz Resztki nowoczesności.

Wieczór prowadzi Krzysztof Czyżewski. Kawiarnia „Piosenka o Porcelanie”, Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie 1 sierpnia (poniedziałek) 2016, godz. 19.00

Prof. Przemysław Czapliński (ur. 1962) – polski krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Jest kierownikiem specjalności krytycznoliterackiej w Zakładzie Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest także redaktorem czasopisma Poznańskie Studia Polonistyczne. Doktoryzował się w 1992, habilitował w 1998, a rok później uzyskał tytuł profesora. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 2002 roku. Zajmuje się konfrontacją literatury z nowoczesnością i wynikającymi stąd problemami: konflikt modernizacji i tradycji, przemoc nowoczesna (wojna, obozy, Zagłada) jako narzędzie przebudowy człowieka i społeczeństwa, zanik i powrót utopii jako rezultaty kryzysu projektowania przyszłości.

Był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. W latach 1997-2001 wchodził w skład jury Nagrody literackiej Nike, obecnie zasiada w jury konkursu teatralnego poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej "Metafory rzeczywistości". Wyróżniony m.in. Nagrodą im. Ludwika Frydego, przyznawana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyki Literackiej (1997), Nagrodą Fundacji im. Kościelskich (1998), Nagrodą Prezesa Rady Ministrów (1999), Nagrodą im. Kazimierza Wyki (2004), Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014).

Autor i współautor licznych publikacji krytycznoliterackich i przekładów, redaktor m.in. Tadeusz Konwicki (1994), Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996 (1997), Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych (2001), Ruchome marginesy: szkice o literaturze lat 90 (2002), Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym (2004), Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości (2007), Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (2009), Literatura ustna. Wybór tekstów, wstęp, kalendarium i bibliografia P. Czapliński (2010), Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (2011), Kamp. Antologia przekładów. pod red. P. Czaplińskiego i Anny Mizerki (2012), Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej. Przeł. P. Czapliński, Łukasz Zaremba. Wstęp P. Czapliński (2013), Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku. Red. P. Czapliński, Renata Makarska, Marta Tomczok (2013).