11 listopada 2006 - Nagroda DIALOGU 2006

Tegorocznym laureatem nagrody DIALOGU Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich została polska Fundacja "Pogranicze". Nagroda będzie wręczona po raz drugi. Przyznając to wyróżnienie, Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich chce uhonorować osoby, instytucje, inicjatywy, projekty medialne oraz redakcje, które są przykładem wzorowego zaangażowania w dialog narodów i kultur europejskich, jak również w zacieśnianie stosunków między Polską i Niemcami.

Nagrodę stanowi praca autorstwa mieszkającej w Berlinie polskiej rzeźbiarki Lidii Karbowskiej oraz dyplom honorowy. W 2005 roku nagrodę DIALOGU otrzymała redakcja katolickiego pisma "Tygodnik Powszechny" z Krakowa. 

Fundacja "Pogranicze" i prowadzony przez nią Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" uznawane są w Polsce i poza jej granicami za modelowe projekty obywatelskiego zaangażowania społecznego w Europie postkomunistycznej. Fundacja przez lata zgromadziła w Ośrodku obszerną dokumentację na temat wielokulturowości Europy Środkowej, obejmującą książki w wielu językach, filmy, dokumentacje dźwiękowe, zdjęcia i stare pocztówki. Ośrodek stoi do dyspozycji wszystkich badaczy z kraju i z zagranicy, zajmujących się na przykład historią Żydów polskich lub losami Cyganów w Europie Środkowej. Od początku lat dziewięćdziesiątych Fundacja "Pogranicze" organizuje międzynarodowe spotkania pisarzy w Białej Synagodze, prowadzi sesje naukowe poświęcone historii Europy Środkowej, jak i własnego obszaru kulturowego. Poza granicami swego regionu i Polski Fundacja stała się znana w roku 2000 dzięki opublikowaniu książki "Sąsiedzi" amerykańskiego socjologa pochodzenia polskiego Jana Tomasza Grossa na temat pogromu Żydów z 1941 roku w miasteczku Jedwabne na północnym wschodzie Polski. Książka Grossa, obszerny esej o zagładzie polskich Żydów przez niemieckie oddziały, dokonanej z pomocą polskiej ludności cywilnej, stała się impulsem dla najpoważniejszej debaty na temat historii i tożsamości, jaka odbyła się w Polsce po roku 1989. Dzięki pracy Fundacji "Pogranicze" Sejny stały się miejscem symbolicznym dla polskiej demokracji, dla krytycznej rozprawy z europejską historią, kultywowania żydowskiego dziedzictwa w Europie Środkowej przez polskich katolików oraz budowy przyjaznych stosunków Polski z sąsiednimi narodami. W Sejnach widać wyraźnie, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej "powrót do zachodniej wspólnoty" dla wielu Polaków wcale nie oznacza odwrócenia się od ważnego historycznie centrum czy też biednego wschodu kontynentu; że mimo ukierunkowania na Brukselę, w Sejnach nie stracono wyczulenia na sprawy peryferii Europy. Można odnieść wrażenie, że jest wręcz przeciwnie? Wraz z coraz silniejszym zakorzenieniem Polski w strukturach Zachodu w ostatnich latach, rośnie zainteresowanie i poczucie odpowiedzialności za krańce Europy, zwłaszcza za wschodnich sąsiadów Polski. 

Wręczenie nagrody DIALOGU 2006 odbyło się 11 listopada 2006 roku o godzinie 10.00 (w hotelu Spreebogen, Alt-Moabit 99, Berlin-Mitte) w ramach dorocznego zjazdu Związku w Berlinie. W imieniu Fundacji "Pogranicze" Małgorzata i Krzysztof Czyżewscy odbiorą nagrodę z rąk przewodniczącej kuratorium Federalnego Związku TNP, byłej przewodniczącej Bundestagu prof. Rity Süssmuth oraz przewodniczącej Związku, wiceprzewodniczącej frakcji SPD w Bundestagu dr Angeliki Schwall-Düren. Laudację na cześć laureata wygłosi prof. Robert Traba, założyciel i dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz długoletni przewodniczący olsztyńskiego Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa "Borussia". 

Istniejący od dwudziestu lat Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich jest organizacją jednoczącą 52 działające aktywnie na poziomie miast, gmin i landów Towarzystwa Niemiecko-Polskie. Najważniejszym projektem Federalnego Związku jest Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG. Założone w 1987 roku pismo ukazuje się w nakładzie 12 tysięcy egzemplarzy i należy do największych bilateralnych przedsięwzięć prasowych w Europie. 

Zobacz: 
www.berlin.de 
www.europatermine.de 
www.dpg-bonn.de