11 maja 2007 - HALMA spotkanie w Berlinie

11 maja 2007 - HALMA spotkanie w Berlinie

11 maja 2007 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie miała miejsce uroczysta inauguracja Europejskiej Sieci Centrów Literatury HALMA. Uczestniczyło w niej liczne grono pisarzy i tłumaczy, dyrektorów instytutów kultury, ambasadorów i dziennikarzy oraz wszyscy członkowie-założyciele sieci. Goście otrzymali świeżo wydrukowany dwujęzyczny (angielsko-niemiecki) katalog HALMY. Swoje wystąpienia mieli m.in. dr Frank-Walter Steinmeier, Minister Spraw Zagranicznych Niemiec, dr Ingrid Hamm, Prezes Fundacji Bosha; pisarze Ilja Trojanow (Bułgaria) i Lenart Zajc (Słowenia). Głos zabrał także pierwszy prezydent HALMY, Krzysztof Czyżewski.

Na spotkaniu zapowiedziano już ufundowanie pierwszych stypendiów dla HALMY, m.in. przez Fundację Bosha, Fundację Pro Helvetia oraz niemieckie MSZ. 

Zob. materiał prasowy i wystąpienie ministra Steinmeiera (język niem).

Z inicjatywy Literarische Colloquium w Berlinie oraz Fundacji i Ośrodka Pogranicze, przy współpracy Fundacji Boscha, powstała Europejska Sieć Centrów Literatury "HALMA". 

Nazwa sieci pochodzi od starożytnej gry, w której należy przeprowadzić własne pionki na drugą stronę planszy, wykorzystując obecność pionków innych uczestników gry. Logo sieci odzwierciedla planszę gry, na której - obok różnokolorowych przestrzeni należących do graczy - istnieje białe pole, w samym środku, nie należące do nikogo, przez które każdy przechodzi, wspólne dla wszystkich. 
Ideą istotną sieci jest tworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni kulturowej, odwołującej się do uniwersalistycznych tradycji Europy. Jej realizacja dokonywać się będzie poprzez współpracę ośrodków kulturowych związanych z mistrzami słowa i prowadzącymi działalność w dziedzinie literatury, poprzez stypendia, podróże i programy rezydencyjne dla pisarzy, tłumaczy i redaktorów, wreszcie poprzez inicjowanie wspólnych programów obejmujących m.in. spotkania autorskie, publikacje, strony internetowe i nagrody literackie. Na mapie sieci jest miejsce zarówno dla centrów związanych z wielkimi postaciami literatury (są już m.in. Tomasz Mann, Elias Canetti i Czesław Miłosz), jak i dla centrów otwartych na młodą literaturę i eksperymentalne poszukiwania twórcze. 

Pierwszymi "graczami" HALMY byli Uli Janetzky (dyrektor Literarische Colloquium) i Krzysztof Czyżewski (prezes Pogranicza), którzy w rozmowach prowadzonych w Berlinie i w Sejnach wypracowali zręby ogólnego programu sieci. Dołączyła do nich Maja Pfluger z Fundacji Bosha, która sfinansowała pierwsze robocze spotkanie liderów szesnastu europejskich centrów literatury. Spotkanie to odbyło się w Sejnach w listopadzie 2006 roku i poświęcone było wypracowaniu wspólnego programu sieci. Kolejne spotkanie miało miejsce w naddunajskim porcie Cetate w Rumunii, gdzie centrum literackie i artystyczne stworzył znany poeta Mircea Dinescu. Na tym spotkaniu, finansowanym również przez Fundację Bosha, opracowano formułę organizacyjną sieci i ostateczny kształt katalogu prezentującego, a także wybrano liderów organizacji. 

W dniu 11 maja 2007 roku zarejstrowano oficjalnie w Niemczech stowarzyszenie "Europejska Sieć Centrów Literatury HALMA" ( Halma - Das Europäische Netzwerk literarischer Zentren e.V.) i przyjęto jego władze: 
Krzysztof Czyżewski - prezydent, 
Péter Rácz (Węgierski Dom Tłumaczy) - zastępca, 
Aylin Rieger (Literarische Colloquium) - derektor, 
Uli Janetzky - skarbnik.

Katalog