2-6 kwietnia 2008 - HALMA spotkaniew Serbii

2-6 kwietnia 2008 - HALMA spotkaniew Serbii

W dniach od 2 do 6 kwietnia w miastach Sremski Karlovci i Novi Sad, w Serbii, odbyło się coroczne spotkanie w ramach Europejskiej Sieci Domów Literatury HALMA. 

Tematem spotkania była otwarta dyskusja na temat autonomicznej prowincji Wojwodina (Vojvodina) jako europejskiego regionu kulturowego. W samej prowincji Wojwodina jest w użyciu 6 oficjalnych języków oraz koegzystuje tam więcej niż 26 odmiennych grup etnicznych. 

Konferencja odbyła się w mieście Sremski Karlovci 3 kwietnia 2008 roku.