2 lipca 2009

2 lipca 2009

Spotkanie poświęcone Księdze Wielkiego Księstwa Litewskiego w Lublinie.