20 lipca 2012 - Shofar

20 lipca 2012 - Shofar

Zespół Shofar powstał z inicjatywy Raphaela Rogińskiego - kompozytora i wykonawcy, głęboko związanego z kulturą żydowską, improwizatora łączącego jazz z muzyką tradycyjną. Do formacji zaprosił wybitnych muzyków: Mikołaja Trzaskę - saksofonistę, klarnecistę basowego,  jednego z głównych filarów tzw. sceny yassowej oraz równie odważnie przekraczającego  granice gatunkowe i kulturowe kompozytora -Macio Morettiego - muzyka, wokalistę, autora, tekstów i multiinstrumentalistę, współzałożyciela wytwórni płytowej Lado ABC.

Utwory, które wykonuje formacja pochodzą z przedwojennych badań muzykologicznych z terenów Ukrainy, Polski i Mołdawii. To najczęściej utwory z tradycji chasydzkiej - „niguny” czyli sylabiczne pieśni religijne oraz „frejlaksy”, czyli utwory bardziej taneczne, wywodzące się z liturgii żydowskiej. Repertuar zespołu Shofar  zatem, składa sie z tradycyjnej, religijnej muzyki żydowskiej - obok chasydzkich nigunów znajdziemy muzykę najstarszego obrządku w synagodze czy pieśni kantorów z międzywojnia. Wszystko to jednak jest połączone współczesnym podejściem do kreatywnej formy jazzu.

Zespół wystąpi w składzie:

Raphael Rogiński – gitara elektryczna
Mikołaj Trzaska – saksofony, klarnety
Macio Moretti – perkusja