23-27 kwietnia 2009 - Konferencja HALMY w Balatonfüred

23-27 kwietnia 2009 - Konferencja HALMY w Balatonfüred

Kolejna konferencja HALMY odbyła się w Domu Węgierskiego Tłumacza w Balatonfüred od 23 do 27 kwietnia 2009. Odbyła się pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Węgier, Kingi Göncz, i nosi tytuł Translating Europe -Tłumacząc Europę. 

Pełny program "Tłumacząc Europę" - 23 - 27 kwietnia 2009 

Czwartek, 23 kwietnia 
Przybycie do Balatonfüred 
19:00 Wspólny obiad w ogrodach Domu Tłumaczy Węgierskich/ Magyar Fordítóház, Petőfi S. u. 36. 

Piątek, 24 kwietnia 
10:00 – 11:00 
Spotkanie HALMY 
Powitanie nowych członków 
Dyskusja na temat aktualnych tematów 
11:00 – 12:30 “Węgry w literaturze europejskiej” 
Moderowana dyskusja z publicznością na temat związków literatury węgierskiej we współczesnym i historycznym kontekście, szczególnie dotycząca roli tłumaczy. uczestnikami będą László Földényi (autor), László Márton (autor i tłumacz), i Zsuzsanna Selyem (historyk literatury). 
Moderacja: Gábor Schein 
12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa 
15:00 – 16:30 Zwiedzanie i podróż statkiem 
18:00 – 19:00 Publiczne czytanie: Péter Esterhazy czyta z "The Glance of Countess Hahn-Hahn" (Down the Danube) 
19.30 Kolacja w ogrodach Domu Tłumaczy Węgierskich 

Sobota, 25 kwietnia 

10:00 – 12:00 Sesja HALMY, Dom Tłumaczy Węgierskich 
12:00 – 13:30 Przerwa obiadowa 
2.00 – 3:30 PM Sala konferencyjna Hotel Silver Resort, Balatonfüred, Zákonyi F. u. 4. (at the shore) 

Tłumaczenie Europy po roku 1989 „Jakie zmiany może wywołać tłumaczenie?” (dyskusja panelowa) 
Dwadzieścia lat minęło od 1989 roku, początku zmian politycznych w Środkowej i Wschodniej Europie. Od tego czasu ilość tłumaczeń literatury węgierskiej wzrosła niesamowicie. Węgierski występ na Frankfurckich targach książki w 1999 roku oraz nagrodzenie węgierskiego pisarza Imre Kertész Literacką Nagrodą Nobla w 2002 roku jeszcze wzmocniły światowy odbiór literatury węgierskiej. 
W dyskusji z tłumaczami uczymy się jak tłumaczenie literatury mało znanego języka oraz otwarcie polityczne kraju pomogło w światowym uznaniu węgierskiej literatury, a także jakie perspektywy rozciągają się przed młodą literaturą Węgier. 

Uczestnicy spotkania: Gábor Csordás, Tereza Worowska, Árpád Vickó, Yu Ze Min, and Rostás-Farkas György, . 
Moderacja: Péter Rácz. 
15:30 – 16:00 Przerwa na kawę 
16:00 – 18:00 
Warsztaty na temat "Tłumaczenia Europy" 
1.Podobieństwo języków: języki ugrofińskie 
Moderacja: Laszlo Marton (autor i tłumacz) i Mart Siilman (Estońska Unia Pisarzy) 
Czy łatwiej jest tłumaczyć spokrewnione języki? Czy istnieją jakieś połączenia pomiędzy tłumaczami spokrewnionych języków? Obok tych lingwistycznych i tłumaczeniowych pytań chcielibyśmy także porozmawiać o podobieństwach na płaszczyźnie zawartości w literaturze Finlandii, Węgier i Estonii. 
2.Wspólne tłumaczenie mniejszych języków 
Moderacja: Volha Hapeyeva (wydawnictwo Logvinov) and Elefteria Binikou (Międzynarodowe Centrum Pisarzy i Tłumaczy w Rodos) 
Literatura w "mniejszych językach" jest często tłumaczona w większe języki jak angielski, niemiecki czy francuski. Mniejsze języki są często pomijane w wysiłkach tłumaczeniowych, pomimo tego że kraje pochodzenia są często połączone przez kulturowe i historyczne naleciałości. Podczas tego warsztatu, chcemy odpowiedzieć na problem mniejszych języków i stworzyć strategie dla autorów i tłumaczy tych języków by mogli lepiej się komunikować. 
3.Łączenie tłumaczy 
Uczetnicy: Sigrid Bousset (Het Beschijf/Passa Porta) i Péter Racz (Węgierski Dom Tłumacza) 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat poczyniono wiele działań w celu połączenia tłumaczy literatury w większym stopniu. Na uboczu zawodowych problemów takich jak zbieranie zleceń oraz trening, tłumacze coraz częściej wymieniają opinie na temat literatury europejskiej. Chcielibyśmy podczas tego warsztatu przedyskutować lepsze strategie łączenia się w sieć. Péter Rácz mówić będzie o stworzeniu Węgierskiego Domu Tłumacza dziesięc lat temu, a Sigrid Bousset zaprezentuje swoją inicjatywę "Kolektyw Tłumaczy." 

Wspólny obiad w ogrodach Węgierskim Domu Tłumaczy / Magyar Fordítóház, Petőfi S. u. 36. 

Niedziela, 26 kwietnia 

10:00 – 13:00 Węgierski Dom Tłumaczy / Magyar Fordítóház H-8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u. 36.

Sesja HALMY 
Rozmowa na temat następujących projektów: 
1.Biblioteka HALMY (Moderacja: Penka Angelova) 
2.Festiwale HALMY np. “Co nowego w Europie”, “Tłumacząc Europę”, “Festiwal Danubian” 
(Moderacja: Thorsten Dönges) 
3.Nagroda HALMY (Moderacja: Ulli Janetzki) 
4.Spotkanie Tłumaczy (Moderacja: Péter Rácz) 

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa 

Popołudnie: Zwiedzanie w Tihany 

Następnie: Wspólna kolacja 

Poniedziałek, 27 kwietnia 
Wyjazd uczestników