23 lutego 2014 - Pokaz "Bajek Pogranicza" na Jeżycach

23 lutego 2014 - Pokaz "Bajek Pogranicza" na Jeżycach

W niedzielę, 23 lutego 2014 na Jeżycach odbyły się pokazy animacji z "Filmowej Kolekcji Bajek Pogranicza", zorganizowane w ramach warsztatów prowadzonych w Pracowni Agnieszki Chlebowskiej.

Pracownia w kamienicy przy ul. Szamarzewskiego 21 w Poznaniu powstała przy wsparciu jej mieszkańców, całej dzielnicy oraz energii zaangażowanych dzieci. Dzięki znalezieniu sponsora, po zakończeniu projektu będzie kontynuować swoją działalność, a jej aktywność można śledzić na profilu na facebooku.

Program „1/1 Mistrz i Uczeń” to spotkanie dziesięciu młodych artystów i animatorów kultury z różnych zakątków Polski z dziesięcioma uznanymi twórcami. Jest to dla nich szansa na stworzenie projektu artystycznego lub społeczno-kulturalnego pod okiem mistrza. Każdy z uczestników programu dostał wsparcie swojego mentora, coachów i trenerów oraz 6 tysięcy złotych na realizację swojego pomysłu. Duety same określiły sobie harmonogram prac, których koniec dobiega w lutym 2014. Jego efektem końcowym będzie wydanie pamiątkowej publikacji podsumowująca wszystkie dziesięć realizacji. Program „1/1 Mistrz i Uczeń” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ‘ę’ realizowany jest we współpracy z Fundacją LOTTO Milion Marzeń.

Więcej o pokazach.