24 listopada 2009

24 listopada 2009

Spotkanie poświęcone Księdze Wielkiego Księstwa Litewskiego - ku europejskim tradycjom wspólnotowości w Teatrze im. Janka Kupały w Mińsku z udziałem autorów: prof. Egidijusa Aleksandraviciusa, prof. Andrzeja Strumiłło, Siarhieja Dubawca. 

Organizatorem spotkania była Ambasada RP w Mińsku.