25 Europejskie Dni Dziedzictwa w Pograniczu

25 Europejskie Dni Dziedzictwa w Pograniczu

9-10, 16-17 września w MCD w Krasnogrudzie i w Sejnach. Pięknie zapraszamy

SEJNY, Dom Pogranicza, godz. 12.00

9-10 września, Filmowa Kolekcja Opowieści Pogranicza

16-17 września - Kino Pogranicza - pokaz filmów dokumentalnych "Losy Posłuchane" i "Powracający" .

KRASNOGRUDA,  związane z historią dworu i parkiem krasnogrudzkimMiędzynarodowe Centrum Dialogu

9-10 września, 16-17 września, godz. 10.00 -16.00

Wystawa "Miłosz/Szukanie Ojczyzny" - zwiedzanie z przewodnikiem

9 i 16 września, godz. 12.00-14.00

Zajęcia warsztatowe: Pracownia Przyrody i Krasnogruda pod mikroskopem

10 i 17 września, godz. 12.00-14.00

Zajęcia warsztatowe: Pracownia Sztuki - warsztaty plastyczne

Europejskie Dni Dziedzictwa - Informator

Europejskie Dni Dziedzictwa - Plakat