26 maja 2012 - Filmowa Kolekcja Bajek w ramach „Kolorów Kultury”

26 maja 2012 - Filmowa Kolekcja Bajek w ramach „Kolorów Kultury”

25 maja 2012 o 12.00 w lubelskich Warsztatach Kultury odbył się pokaz naszej Filmowej Kolekcji Bajek - w ramach wydarzeń związanych z projektem "Kolory Kultury" pokazane zostały animacje składające się na obie części cyklu "Opowieści Pogranicza" oraz "Pieśni Pogranicza".

Projekt „Kolory Kultury” to druga edycja cyklu rodzinnych warsztatów poświęconego metodom kreatywnego spędzania wolnego czasu dzieci i rodziców. Projekt odbywać się będzie w Lublinie od marca do września 2012 roku. Oferta skierowana jest do całych rodzin, nie tylko do dzieci czy młodych rodziców, -do udziału w niektórych zajęciach zapraszamy również dziadków i babcie. Część aktywności skupia szczególną uwagę na edukacji kulturalnej od najmłodszych lat, jednocześnie stanowi wsparcie metodologiczne dla rodziców. Pomoc w w tym zakresie stanowią artykuły dotyczące rodzicielstwa i wychowania publikowane na stronie internetowej projektu.

Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla rodzin z dziećmi. Zajęcia zostały tak pomyślane, by czynny w nich udział mogli brać rodzice, także czerpiąc z tych doświadczeń. Oprócz cyklicznych warsztatów w dwóch różnych grupach wiekowych zaprezentujemy szereg interaktywnych wydarzeń kulturalnych dla całych rodzin. Część spotkań odbywać się będzie w plenerze – pozwalając odkryć często mało znane miejsca w Lublinie. „Kolory Kultury” to twórcze zajęcia, których efektem są niezwykłe rezultaty wspólnej pracy. Zwieńczeniem tegorocznej edycji będzie prezentacja zdjęć powstałych na warsztatach fotograficznych oraz premierowy pokaz e-booka, który uczestnicy współtworzyć będą ramach cyklu zajęć „Zabawy sztuką”.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Grupa Projekt,  które za jeden z najważniejszych celów swojej działalności stawia edukację kulturalną dzieci i dorosłych. Stowarzyszenie jest także producentem wydarzeń artystycznych w Lublinie i regionie.  Projekt koordynuje  Iwona Kornet  wiceprezes/ka Stowarzyszenia, współzałożycielka i koordynatorka działań Klubu dla Dzieci i Rodziców Podushkowiec.   Pomysł projektu zrodził się  z doświadczeń i spotkań rodziców w ramach  Klubu Dzieci i Rodziców „Podushkowiec”, który od ponad 4 lat działa aktywnie na rzecz integrowania środowiska lubelskich rodziców.

Wszystkie warsztaty i wydarzenia w ramach drugiej edycji projektu „Kolory Kultury” są bezpłatne, dzięki wsparciu finansowemu ze środków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Urzędu Miasta Lublin. Zajęcia odbywają się w Warsztatach Kultury w Lublinie. Projekt „Kolory Kultury 2012″ swoim patronatem objęły następujące media: Radio Lublin, Kurier Lubelski, Qlturka.pl, Czasdzieci.pl, Tudzieci.pl