28 czerwca 2012 - Fundacja Pogranicze nagrodzona w konkursie na Inicjatywę Społeczną Roku

28 czerwca 2012 - Fundacja Pogranicze nagrodzona w konkursie na Inicjatywę Społeczną Roku

W kolejnej edycji konkursu na Inicjatywę Społeczną Roku, Fundacja Pogranicze za otwarcie "Międzynarodowego Centrum Dialogu" w Krasnogrudzie została nagrodzona w kategorii inicjatyw o zasięgu międzynarodowym.

Wyróżnione inicjatywy wybiera co roku komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli: Wojewody Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, uczelni wyższych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz przedstawicieli mediów.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach, za działania na rzecz społeczności lokalnej, a także współpracę z innymi NGO’sami i samorządem.

Więcej w prasie: