30 lipca (środa) i 31 lipca (czwartek) 2014. MEDEA I MNEMOSYNE. Spotkanie z Katią Mazzucco

30 lipca (środa) i 31 lipca (czwartek) 2014. MEDEA I MNEMOSYNE. Spotkanie z Katią Mazzucco

30 lipca (środa) i 31 lipca (czwartek) 2014, godz. 16.00. MEDEA I MNEMOSYNE. OBECNOŚĆ MITU MEDEI W KOLEKCJI ABY WARBURGA  cz. I i cz.II. Gościem specjalnym spotkania z cyklu „Debata o Inności” będzie Katia Mazzucco. Prowadzenie: Krzysztof Czyżewski. Kawiarnia „Piosenka o porcelanie” w Krasnogrudzie.

CZ. I  - 30 lipca 2014, godz. 16.00

1.       ABY WARBURG: SZTUKA, CZYLI OSWAJANIE INNOŚCI

Gość: Katia Mazzucco

Spotkanie poświęcone aktualności dziedzictwa myśli niezwykłego historyka sztuki i twórcy słynnej Biblioteki Nauk o Kulturze. Aby Warburg stworzył dzieło po raz pierwszy tak radykalnie interdyscyplinarne, przełamujące monopol „strażników granic” poszczególnych dziedzin wiedzy, które można by uznać za oryginalną realizację „gry szklanych paciorków”, opisanej później w powieści Hermanna Hessego. Dzieło to oparte jest na przekonaniu, że człowiek od wczesnego dzieciństwa spotyka się z innością, która budzi w nim lęk i dlatego nieustannie tworzy sztukę, by nie zamknąć się w autystycznym świecie subiektywnego „ja”, co byłoby destrukcyjne i dla jego osobowości i dla wspólnoty, lecz poznać kunszt „dobrego sąsiedztwa” – tak, jak książki na jednej półce w bibliotece, które zachęcają do lektury kolejnej książki i budzą ciekawość dalszej podróży.

Biblioteka Nauk o Kulturze powstała w Hamburgu, aby – już po śmierci założyciela (1929 r.) – przekształcić się w 1933 r. w Instytut Warburga. Zagrożony w narodowosocjalistycznych Niemczech, w 1934 r. przenosi się do Londynu, by od 1944 r. stać się częścią tamtejszego uniwersytetu. Prowadzony przez wiele lat przez wielkiego naukowca Ernsta Gombricha, mając za współpracowników tak wybitnych filozofów i historyków sztuki jak Frances Yates, Ernst Robert Curtius, Ernst Cassirer czy Erwin Panofsky, Instytut Warburga stał się bodaj najważniejszą w świecie placówką badawczą zajmującą się studiami nad wpływem antyku na cywilizację europejską.

Katia Mazzucco jest historyczką sztuki z Wenecji, zajmującą się m.in. fotografią jako narzędziem badawczym. Była stypendystką Instytutu Warburga i laureatką stypendium naukowego Brytyjskiej Akademii Nauk. Współpracując z Centro Warburg Italia, Stowarzyszeniem „Mnemosyne” z Rzymu i weneckim Stowarzyszeniem Kulturalnym „Engramma”, była kuratorem wystawy „MNEMOSYNE. L’Atlante della Memoria di Aby Warburg”. Współpracowała przy pierwszym polskim wydaniu tekstów Aby Warburga: Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe (Gdańsk, 2010). Książka ta otworzyła redagowaną przez Piotra Kłoczowskiego serię „Biblioteka Mnemosyne” w wydawnictwie słowo / obraz terytoria, w której zapowiedziane są jeszcze m.in. jej książka Projekt Mnemosyne Aby Warburga oraz Aby Warburg: Pisma pomniejsze i panorama recepcji krytycznej w wyborze i opracowaniu Kati Mazzucco.

CZ. II  - 31 lipca 2014, godz. 16.00

2.       MEDEA I MNEMOSYNE. OBECNOŚĆ MITU MEDEI W KOLEKCJI ABY WARBURGA

Gość: Katia Mazzucco

Mit Medei zajmuje ważne miejsce w dziele życia Aby Warburga, legendarnej już kolekcji „Atlas Mnemozyne”. Medea jest kobietą obdarzona wiedzą, walczącą o swoje prawa i tą, która – przybywając na Zachód ze swojej odległej kulturowo ojczyzny – zachowuje swoją inność i kontestuje świat, który stara się zatrzeć jej tożsamość, albo wygnać ją poza granice swojego miasta/państwa. Pamięć tego mitu i tragicznego doświadczenia z nim związanego pomaga Europejczykom w kolejnych epokach, a zwłaszcza współcześnie zrozumieć, że nie ma autentycznej wspólnoty bez innego, że sztuka budowania mostu międzykulturowego jest sztuką życia.

„Spotkanie odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce”.