9 maja 2009

9 maja 2009

Promocja Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego w Białymstoku w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury z udziałem Krzysztofa Czyżewskiego, Andrzeja Strumiłło oraz Sokrata Janowicza. W uroczystości wziął udział także Marszałek Województwa Podlaskiego, Jarosław Dworzański.

Fotografie: Waldemar Kwiatkowski