ATLANTYDA POGRANICZA W Kaliningradzie 2-9.11

W Kaliningradzie odbywa się ostatnie spotkanie uczestników międzynarodowego projektu Atlantyda Pograniczanie

zajrzyj na blog Atlantydy Pogranicza

Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy

Jest to dwuletni projekt współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami z Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki) p.t. Atlantyda Pogranicza, ma na celu stworzenie wspólnego szlaku kulturowego, od Sejn i Krasnogrudy przez Kėdainiai i Czystie Prudy, do Kaliningradu. wraz z oznaczeniem miejsc i obiektów, ważnych kulturowo, opracowania przewodnika po polsku, litewsku, rosyjsku i angielsku oraz przygotowaną na bazie tego materiału wystawę „Atlantyda Pogranicza”.

Przeczytaj bieżące wiadomości z programu na blogu Atlantydy Pogranicza.

W projekcie biorą udział młodzi (16 – 18 lat, po 10 osób z każdego uczestniczącego kraju) która jest zaangażowana w wyznaczanie szlaku, opracowywanie i tworzenie materiałów do publikacji i wystawy, warsztaty artystyczne.

Praca z młodzieżą odbywa się w formie różnorodnych warsztatów edukacyjno-artystycznych (warsztat dziedzictwa kulturowego, warsztat fotograficzny, warsztat ceramiczny, warsztat słowa,  warsztat poezji, warsztat archeologiczny, warsztat przyrody, warsztat teatralny, warsztat muzyczny, warsztat księgi), mających miejsce w każdym z trzech krajów (Sejny, Kėdainiai, Kaliningrad).

Celem  warsztatów jest poznawanie wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu, jak również jego krajobrazu. Warsztaty będą prowadziły do stworzenia  podręcznika-przewodnika po szlaku kulturowym w trzech językach i wystawy multimedialnej.

Zarówno przewodnik jak i wystawa stanowić będą materiał pomocniczy dla nauczycieli i przyszłych przewodników szlaku z trzech krajów, którzy wezmą udział w projekcie. Dla nich będą skierowane  kursy w dziedzinie poszerzania wiedzy o sąsiadach z drugiej strony granicy, o kulturach mniejszości narodowych i wyznaniowych, o tradycjach dialogu i tolerancji pogranicza polsko-litewsko-rosyjskiego.

Dla wszystkich tych grup program stwarza szanse kształcenia, podróży i nawiązywania kontaktów z partnerami z innych krajów, jednocześnie ugruntowując ich tożsamość, związki z regionem i miejscem z którego się wywodzą.

Partnerzy:

  • Muzeum Regionalne w Kedainach, Litwa
  • Kaliningradski związek pisarzy, Obwód Kaliningradzki 
  • Ośrodek “Pogranicze-sztuk, kultur, narodów”