Baranauskas - Rosenfeld - Miłosz. Książka poświęcona poetom

Baranauskas - Rosenfeld - Miłosz. Książka poświęcona poetom

Książka artystyczna opracowana przez uczestników projektu

Jednym z końcowych etapów realizacji projektu było przygotowanie książki artystycznej poświęconej trzem poetom: Antanasowi Baranauskasowi, Morisowi Rosenfeldowi, Czesławowi Miłoszowi - bohaterom projektu.