Białostoccy licealiści w Pograniczu

Białostoccy licealiści w Pograniczu

7-8 X 2021 - uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida z Białegostoku uczestniczy w edukacyjno-artystycznych warsztatach Pracowni Pogranicza.

7 października / Sejny

11.30 - 13.00

„Starowierzy religia ciszy" - wystawa fotograficzna o cmentarzach starowierskich. Stara Jesziwa w Sejnach;

„I nie wrócili.../Żydzi Sejneńscy 1939” - wystawa i opowieść o historii i losie społeczności. Biała Synagoga w Sejnach

Spotkanie z autorem Wiesławem Szumińskim


13.15 - 15.00

Warsztaty muzyczne z członkami Orkiestry Klezmerskiej Teatru sejneńskiego i opowieść muzyczna "Wesele Żydowskie”.

Biała Synagoga w Sejnach8 października / Krasnogruda

10.30 - 13.00

Związki Czesława Miłosza z krasnogrudzkim dworem. Warsztat pamięci miejsca.

Prowadzenie: Małgorzata Sporek-Czyżewska