Camera Pro Classica: Giovanni Battista Pergolesi "Stabat Mater"

Camera Pro Classica: Giovanni Battista Pergolesi "Stabat Mater"

15 kwietnia 2019, godzina 18.30, Biała Synagoga w Sejnach

Zapraszamy na kolejny z cyklu koncertów Camera Pro Classica

Camera Pro Classica
Giovanni Battista Pergolesi "Stabat Mater"
15 kwietnia 2019 (poniedziałek)
godzina 18.30
Biała Synagoga w Sejnach
wstęp wolny

Aleksandra Pawluczuk - alt
Justyna Wieruszewska-Biniek - sopran
Anna Piotrowska - I skrzypce
Zbigniew Piotrowski - II skrzypce
Jolanta Gołowczyc - altówka
Iga Marta Ludkiewicz - wiolonczela

Koncert organizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku

_ _ _ _

Aleksandra Pawluczuk – absolwentka Wydziału Instrumentalno–Pedagogicznego w klasie fletu poprzecznego prof. Krystyny Gołaszewskiej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Studentka dyplomowego roku śpiewu solowego w klasie prof. Cezarego Szyfmana oraz prof. Olgi Pasiecznik. Wielokrotnie współpracowała z zespołami: Ensemble QuattroVoce, Diletto oraz Il Tempo. Wraz z zespołem Ensemble Quattro Voce nagrała płytę z repertuarem muzyki cerkiewnej Maksyma Berezowskiego.

Justyna Wieruszewska-Biniek – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu w klasie fortepianu, z wyróżnieniem ukończyła klasę śpiewu solowego w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu. Studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Studiowała na kierunku Wokalistyka w klasie prof. Cezarego Szyfmana i ad. dr Marty Wróblewskiej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku.

Anna Piotrowska – skrzypaczka; edukację muzyczną rozpoczęła 1997 roku w Warszawie. W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC w Białymstoku. Z zawodu i zamiłowania nauczyciel gry na skrzypcach. Bierze udział w wielu projektach kameralnych i orkiestrowych. Występowała m. in. na scenie Filharmonii Narodowej, w Teatrze Wielkim, Zamku Królewskim w Warszawie, w Studio Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego. Od 2012 roku wraz z bratem – również skrzypkiem - prowadzi cykle muzycznych spotkań edukacyjnych w warszawskich szkołach i przedszkolach oraz uczestniczy jako muzyk w edukacyjnych spektaklach muzycznych w województwie podlaskim. Jest współzałożycielem projektu „Stabat Mater”, który ma za sobą szereg koncertów charytatywnych w całej Polsce.

Zbigniew Piotrowski – edukację muzyczną rozpoczął od najmłodszych lat szkolnych, w 2018 roku ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina na wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w klasie skrzypiec dr Ewy Kowar-Mikołajczyk. Bierze udział w wielu projektach kameralnych i orkiestrowych. Od 2012 roku organizuje i prowadzi cykle muzycznych spotkań edukacyjnych, tworząc pełne fantazji spektakle muzyczne dla dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie Warszawy. Od 2015 roku jest członkiem projektu „Stabat Mater”, który ma za sobą cykl koncertów charytatywnych na terenie kraju. Od 2017 roku współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Jolanta Gołowczyc – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach którą ukończyła z wyróżnieniem w 2011 roku w klasie altówki. Studiowała na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku (studia licencjackie), a studia magisterskie ukończyła w Warszawie w klasie altówki dr hab. prof. UMFC Doroty Sroczyńskiej. Uczestniczka projektów kameralnych, orkiestrowych a także chóralnych. Brała udział w licznych festiwalach, koncertach i konkursach w kraju i za granicą. Do ostatnich osiągnięć można zaliczyć nagranie płyty z Łomżyńską Filharmonią wraz ze znanymi polskimi solistami Jakubem Jakowiczem, Tomaszem Strahlem, Marcinem Dyllą i Pawłem Gusnarem, która w 2019 roku otrzymała Nagrodę Fryderyka za album roku w dziedzinie muzyki symfonicznej i koncertującej.

Iga Marta Ludkiewicz - naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w wieku 7 lat w PSM w Białymstoku w klasie Ewy Łoś. Absolwentka UMFC w Warszawie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. W 2014 roku zdobyła I nagrodę na II International Master Competition for music teachers w kategorii kameralistyka. Grała w Orkiestrze Symfonicznej UMFC w Warszawie - Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz w Orkiestrze Kameralnej Sinfonia Academica, z którą w listopadzie 2012 roku nagrała płytę (DUX). Obecnie zajmuje się muzyką zarówno klasyczną, jak i rozrywkową, którą wykonuje również na wiolonczeli elektrycznej. Jest wiolonczelistką zespołu Imagery.