Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

MCD nominowane do Podlaskiej Marki roku 2014!

2022

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosła 332523,26 zł.

2022 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9811,70 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 2202,33  z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznacza na realizację działań statutowych.


2021

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosła 90.661,10 zł.

W 2021 roku Fundacja uzyskała również kwotę 15.142,10 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 3.517,58 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznacza na realizację działań statutowych.