Jazz, klezmerzy i literaci. Zaczęło się Lato w Pograniczu. Gazeta Wyborcza o wydarzeniach

Jazz, klezmerzy i literaci. Zaczęło się Lato w Pograniczu. Gazeta Wyborcza  o wydarzeniach

Monika Żmijewska. 08.07.2016

Zaczęły się wakacje, zaczęło się Lato w Pograniczu. Podczas podróży po Suwalszczyźnie koniecznie trzeba wpaść do niezwykłego zakątka na mapie: Sejn i pobliskiej Krasnogrudy. Przez dwa miesiące niemal codziennie odbywa się tam coś ciekawego - koncerty, spotkania literackie, wystawy, filmy. Jeszcze w piątek (8.07) - w dawnej sejneńskiej jesziwie - koncert jazzowy da Marycha River Brass Band.

W sobotę (oraz we wtorek i czwartek) w synagodze - zagra Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego (czyli młodzi mieszkańcy Sejn, którzy pod wodzą Wojciecha Szroedera tworzą świetny zespół, co do tańca porwać potrafi; grać tak będą w synagodze przez całe wakacje, co kilka dni)). Zaś w poniedziałek (11.07) w Krasnogrudzie odbędzie się spotkanie z Leonidasem Donskisem, litewskim filozofem i eseistą, autorem m.in. rozmowy rzeki z Zygmuntem Baumanem i Tomasem Venclovą. Spotkanie rozpocznie się w kawiarni "Piosenka o porcelanie" o godz. 19.

W środę (13.07) z kolei Pogranicze zaprasza na spotkanie z Gwen Burnyeat, antropolożką i działaczką praw człowieka. Ci, którzy byli na spotkania Wioski Budowniczych Mostów w ub.r. mieli okazję ją poznać. Teraz będzie miała spotkanie w ramach Lata w Pograniczu, pt. "Budowanie mostów Ameryki Południowej. Kolumbijska czekolada pokoju". Spotkaniu towarzyszy premierowa prezentacja filmu o Wspólnocie Pokoju San José de Apartadó w Kolumbii, w której pracuje.

Litewski filozof w kawiarni

Donskis w 1985 ukończył studia w Konserwatorium Litewskim (przekształconym później w Akademię Muzyczną), dwa lata później został absolwentem filozofii na Uniwersytecie Wileńskim. Od początku lat 90. pracuje jako nauczyciel akademicki, początkowo na Uniwersytecie Kłajpedzkim. W latach 1997-2002 przebywał na stażach naukowych na różnych uczelniach zagranicznych. W 1999 uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Helsińskim.

Od 2002 zajmuje stanowisko profesora na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Pełni funkcję dziekana wydziału nauk politycznych i dyplomacji na tej uczelni. Opublikował szereg pozycji naukowych poświęconych m.in. kulturze i filozofii. Wykładał na uczelniach w USA,Wielkiej Brytanii i Finlandii.

W 2009 uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego jako lider listy wyborczej Ruchu Liberalnego Republiki Litewskiej. Publikował w Oficynie Pogranicze. Jest autorem wydanych w Polsce książek:

*Leonidas Donskis i Tomas Venclova "Poszukiwanie optymizmu w epoce pesymizmu. Europa Wschodnia - przeczucia i prognozy".

*Leonidas Donskis "Władza, wyobraźnia i pamięć: szkice o polityce i literaturze"

Czekolada pokoju

Jak piszą organizatorzy - Gwen Burnyeat jest działaczką społeczną, pisarką i niezależnym naukowcem. Obecnie jest zaangażowana w badanie i mediację politycznego konfliktu we Wspólnocie Pokoju San José de Apartadó w Kolumbii, pomagając sprzedawać w całym świecie organiczną czekoladę tam produkowaną i reżyserując film dokumentalny "Czekolada pokoju".

Równolegle kończy wydział antropologii społecznej na Universidad Nacional w Bogocie. Jej rodzinnym krajem jest Wielkiaj Brytania, gdzie ukończyła studia literaturoznawcze i postkolonialne na uniwersytetach w Leeds i Cambridge. Pracowała w wielu organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami człowieka w Europie i Ameryce Łacińskiej, w tym w Międzynarodowym Ośrodku Sprawiedliwości Okresu Przejściowego. W Wielkiej Brytanii zaczęła także pracować dla Międzynarodowych Brygad Pokoju, pozarządowej organizacji, która od ponad 30 lat obejmuje opieką działaczy praw człowieka, których życie jest zagrożone, wysyłając grupy międzynarodowych obserwatorów do stref konfliktu, w tym do Afryki, Ameryki Południowej i Azji. W konsekwencji tego swojego zaangażowania została wysłana jako "oficer ochraniający" na dwa lata do Kolumbii. Ta podróż do pionierskiej wspólnoty ludzi opowiadających się za pokojem w sercu konfliktu między siłami lokalnymi i globalnymi odcisnęła głębokie piętno na całym jej życiu.

Trzy ważne miejscówki

Od lat Ośrodek Pogranicze i jego podopieczni intensywnie pracują w lecie - a każdy, kto odpoczywa na Suwalszczyźnie, może do Sejn wpaść i zobaczyć efekty ich pracy. Cykl imprez odbywa się w różnych miejscach prowadzonych przez sejneński ośrodek.

I tak są to:

* sejneńska Biała Synagoga (tworzy szczególny klimat dla koncertów muzyki klezmerskiej i klasycznej, ale też dla wspaniałego spektaklu nad glinianą makietą miasteczka),

* Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa, dawna jesziwa mieszcząca się na wprost synagogi (tu z kolei odbywają się koncerty jazzowe),

* Dom Pogranicza.

* piękny dwór w podsejneńskiej Krasnogrudzie, dawnym majątku rodziny Miłosza, w którym ulokowało się Międzynarodowe Centrum Dialogu (w kawiarni Piosenka o porcelanie odbywają się spotkania literackie, w programie są też wystawy, Międzynarodowy Sympozjon Praktyków Dialogu);


Cały tekst: http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,20393966,jazz-klezmerzy-i-literaci-zaczelo-sie-lato-w-pograniczu.html#ixzz4EIfLiX70