Joanna Lisek laureatką tegorocznej Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

Joanna Lisek laureatką tegorocznej Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia Nagrody ustanowionej przez Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się 4 listopada 2019 roku

Joanna Lisek, Alicja Maślak-Maciejewska i Maria Cieśla zostały tegorocznymi laureatkami Nagrody. Serdecznie gratulujemy!

Nagrodę główną otrzymała dr hab. Joanna Lisek z Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego za wydaną w Oficynie Pogranicza książkę "Kol isze - głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)". W laudacji prof. Eugenii Prokop-Janiec i prof. Magdaleny Ruty czytamy: Monografię charakteryzuje badawczy rozmach, ambicja zbudowania szerokiego - a jednocześnie bogatego w szczegóły - panoramicznego opisu, erudycja, świetne połączenie warsztatu historycznoliterackiego i metodologii badań nad literaturą kobiet. Zaprojektowana została jako swoiste przedsięwzięcie rewindykacyjne, którego celem jest zarówno dowartościowanie jidyszowej twórczości kobiet w ogóle, jak i przypomnienie dorobku autorek dotychczas przemilczanych, mało znanych lub niedocenianych.

O Nagrodzie im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

Z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth, ustanowiona została doroczna Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce. Po raz pierwszy została przyznana w roku 2018.

Patronami Nagrody są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów: Profesor Józef A. Gierowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Profesor Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana przez nich w 1984 r. współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinarnych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem. Obecnie w Polsce, co roku ukazuje się kilkadziesiąt książek naukowych o tematyce żydowskiej.

Czytaj na stronie UJ

"Kol isze" w Oficynie Pogranicza