Joanna Lisek Nagrodzona!

Joanna Lisek Nagrodzona!

24 listopada 2020 - Joanna Lisek otrzymała Nagrodę imienia Jana Karskiego oraz Poli Nireńskiej (2020) za dokonania naukowe i edytorskie. Jest autorką książki  "Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)" wydanej w Wydawnictwie Pogranicze w roku 2018.

O AUTORCE

O KSIĄŻCE

O NAGRODZIE

Nagroda Jana Karskiego i Poli Nireńskiej została ufundowana w 1992 przez prof. Jana Karskiego (1914-2000) legendarnego kuriera wojennego Rządu RP na uchodźstwie, świadka Holocaustu i Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Ustanowił ją dla uhonorowania pamięci swej żony Poli Nireńskiej, tancerki i choreografki, która w czasie wojny jako jedyna przeżyła z ponad 70-osobowej rodziny żydowskiej.

Administrowana jest przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku który przyznaje ją co roku autorom publikacji na temat roli i wkładu Żydów polskich w kulturę polską. Jej wysokość wynosi 5 tys. dolarów. W 2013 laureata nagrody wybrał Komitet w składzie:

prof. Jerzy Tomaszewski

prof. Feliks Tych

Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, prof. Paweł Śpiewak

Dyrektor YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku, dr Jonathan Brent

KUP KSIĄŻKĘ W KSIĘGARNI POGRANICZA

Autor fotografii Cezary Gwóźdź