KRZYSZTOF CZYŻEWSKI W BIAŁYMSTOKU

KRZYSZTOF CZYŻEWSKI W BIAŁYMSTOKU

Miłosz - Czyżewski: POWRÓT -  9 grudnia 2014 r. w sali 91 Wydziału Filologicznego w Białymstoku odbyło się zorganizowane przez Regionalnych spotkanie poświęcone "Tkance łącznej" Krzysztofa Czyżewskiego oraz wierszom Czesława Miłosza. Spotkanie prowadziła Magda Dudzińska.

Koło naukowe Regionalni powstało w czerwcu 2012 roku z inicjatywy studentów filologii polskiej o specjalności Promocja Miasta i Regionu, nie sposób więc mówić o jego istnieniu bez wyjaśnienia, czym owa specjalność jest.

Specjalność PMiR powstała w celu popularyzowania rzetelnej wiedzy o współczesnej literaturze, języku, kulturze, społeczności Białegostoku, województwa oraz o tłumaczącej je przeszłości.

Strona internetowa Regionalnych /regionalni.blogspot.com /