"Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego" Tomasa Venclovy i innych historyków

"Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego" Tomasa Venclovy i innych historyków

przypominamy wspólną publikację historyków białoruskich, litewskich i polskich

Projekt realizacji Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego wpisuje się w dążenia do głębszego poznania, nowoczesnego odczytania i promocji w Polsce i Europie jagiellońskiego dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej. Jest to inicjatywa podjeta przez Fundację Pogranicze w odzewie na postulat stworzenia takiej Księgi wyrażony przez Czesława Miłosza, Tomasa Venclovę i Andrzeja Strumiłłę, którzy piszą w liście intencyjnym o tym, iż są „powodowani obowiązkiem wobec przodków”. Prezentuje ona dorobek powstałego przed wiekami na ogromnym terytorium Europy Wschodniej państwa: Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stało się ono miejscem pionierskiej próby współistnienia narodów, kultur i religii na zasadzie równości i tolerancji. Jest to publikacja w czterech językach: w języku białoruskim, litewskim, polskim oraz angielskim. Zawiera prace historyków oraz bogatą ikonografię historyczną.

O Księdze Wielkiego Księstwa Litewskiego na stronach Pogranicza

O Księdze Wielkiego Księstwa Litewskiego

Obywatele Xięgi

Wieczory promocyjne Xięgi