Licealiści z Puńska

Licealiści z Puńska

24 września 2020 - licealiści z Puńska we Dworze w Krasnogrudzie.

Krasnogrudę odwiedziła klasa maturalna z nauczycielką literatury Danutė Šliaužienė z Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku.

Przyjechali do Krasnogrudy w poszukiwaniu śladów Czesława Miłosza na polsko-litewskim pograniczu.

Spotkanie dotyczyło rodzinnych związków poety z Krasnogrudą. Krasnogruda jest miejscem urodzenia jego dziadka Zygmunta Kunata, a przedwojenna historia dworu to czas częstych pobytów młodego Czesława Miłosza w domu ciotek Gabrieli i Niny, które w latach 30-tych prowadziły tu pensjonat dla letników.

Młodzi wysłuchali opowieści wpisanej w wystawę "Miłosz | Szukanie ojczyzny", warsztat literacki dotyczył wiersza Czesława Miłosza "Piosenka o końcu świata"

- prowadzenie Małgorzata Sporek-Czyżewska