Małe Centrum Świata - nowy program eukacyjny poznawania sąsiadów dla dzieci ze szkoły podstawowej w Sejnach

Małe Centrum Świata  - nowy  program eukacyjny poznawania sąsiadów dla dzieci ze szkoły podstawowej w Sejnach

27 lutego 2018 -  warsztaty dla klasy IVc. (FOTO)

Małe Centrum Świata to roczny program artystyczny dotyczący tradycji sąsiedzkich Sejn, skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej.Uczestniczyć oni będą w warsztatach dźwiękowych, muzycznych, filmowych, plastycznych a także w wykładach, podróżach i prezentacjach poznając kulturę i historię zamieszkujących region dziś i dawniej Litwinów, Rosjan staroobrzędowców, Żydów, Romów i Polaków. Zajęcia prowadzić będą mistrzowie, artyści, przedstawiciele różnych grup narodowościowych, odbywać się będą wyjazdy do miejsc związanych z tematem (molenna starowierów, muzeum litewskie). Program zakończy się uroczystością w czasie której przedstawimy nasze Małe Centrum Świata i elementy go wypełniające -gliniane rzeźby świątyń i ważnych obiektów robione przez dzieci, krajki litewskie, ikony pisane wg wzorników, cygańskie tabory, pieśni: żydowskie, cygańskie, polskie, wiersze naszych poetów

 czytaj o programie sejneński skarbiec

Zajęcie wprowadzające w tematykę sąsiedzką Sejn, rozmowa o najważniejszych obiektach w Sejnach i ich historii, o dawnych i dzisiejszych mieszkańcach Sejn, nowe pojęcia - synagoga, molenna, ikona, tabor, aciu itd,  prezentacja Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza - bajek, legend o Litwinach, Żydach, Rosjanach Staroobrzędowcach, Cyganach/Romach, warsztaty ceramiczne - rzeźby w glinie pt "Sejneńskie domki"