Mali przyrodnicy w Parku Krasnogrudzkim

Mali przyrodnicy w Parku Krasnogrudzkim

W dniach 8-9 października 2020 r. - 100 osobowa grupa dzieci z przedszkola w Puńsku odwiedziła Krasnogrudę.

Dwór w Krasnogrudzie i Pracownię Przyrody odwiedziła grupa 100 dzieci z Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku.

Tematem spotkania był magiczny świat przyrody Parku Krasnogrudzkiego, działania odbywały się wokół opowieści o skarbie przyjaźni i wzajemnych powiązaniach istot żywych.

Dzieci przy pomocy otrzymanych wskazówek szukały skarbów stworzonych w sposób magiczny – za sprawą wiary w moc przyjaźni.

Znalezione skarby były kluczem do odkrywania nazw i podobizn przeróżnych organizmów żywych zamieszkujących park krasnogrudzki - ptaków, owadów, mchów, porostów, grzybów, drzew, roślin.

Z odnalezionych skarbów - obrazów stworzona została plansza, która pełnię bogactwa mikrokosmosu ukazuje dopiero po dołożeniu do niej przez każde dziecko własnego elementu. Planszę będzie można używać na różne sposoby, za jej pomocą poznawać i tworzyć opowieści o każdym ze 100 przedstawionych gatunków roślin i zwierząt które znajdziemy w otaczającym nas świecie przyrody.

Prowadzenie – Ksenija Konopek, Dorota Jaczewska, Joanna Rakucewicz, Bożena Bartosiewicz, Monika Olech

Spotkanie w ramach projektu „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”

Projekt realizowany przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych w Budzie Ruskiej (Beneficjent) i Gminę Puńsk (Partner) poprzez Przedszkole Samorządowe. (projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.)