O "Żegaryszkach" w Kawiarni Literackiej Radia Akadera

O "Żegaryszkach" w Kawiarni Literackiej Radia Akadera

Rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim. 13 stycznia, godzina 18.05, na falach Radia Akadera

Kolejna rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim w Kawiarni literackiej Radia Akadera. Tym razem rozmowa toczyć się będzie wokół Czesława Miłosza, literatury, poezji, zeszłorocznej nagrody imienia Wiesława Kazaneckiego. W roli interpretatora "Żegaryszek" wystąpi doktor Krzysztof Korotkich z Kolegium Literaturoznawstwa UwB.

Słuchaj w radio: 87, 7 FM lub online (kliknij)

Gospodarzem programu jest Janusz Taranienko

Kawiarnia Literacka adresowana jest do słuchaczy piszących. Pełni rolę „poczty literackiej”. W audycji Janusz Taranienko czyta i omawia teksty nadesłane przez słuchaczy. W programie zapowiadane i omawiane są wybrane wydarzenia literackie w mieście i regionie. W Kawiarni można również usłyszeć informacje o wybranych książkach pisarzy regionu.

Zapraszani są rozmaici goście: pisarze, animatorzy literatury, wydawcy, krytycy, literaturoznawcy i inne osoby związane z literaturą w Białymstoku.

Radio Akadera

"Żegaryszki" w Oficynie Pogranicza

słuchaj online