OPIS WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ ARTYSTÓW POGRANICZA

OPIS WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ ARTYSTÓW POGRANICZA

POGRANICZE prowadzi zajęcia edukacyjne w Sejnach i ­Krasnogrudzie. W Sejnach w przestrzeniach Białej ­Synagogi, Sejneńskiej ­Spółdzielni Jazzowej i Domu Pogranicza, w ­Międzynarodowym Centrum ­Dialogu (MCD) w ­Krasnogrudzie w przestrzeniach dworu, ­ptaszników i ­oficyny.

KRASNOGRUDA

PRACOWNIA SZTUKI

Warsztaty z wykorzystaniem różnych technik plastycznych (ceramika, grafika warsztatowa, praca z tekstem, techniki malarskie i rysunkowe, instalacje itp.).

Zajęcia tematycznie związane z historią dworu i parku krasnogrudzkiego oraz twórczością poetycką Czesława Miłosza.

Prowadzenie: Wiesław Szumiński

czas trwania warsztatów: 1,5-2 godz.

PRACOWNIA PRZYRODY

Ptaki Krasnogrudzkie – zajęcia poświęcone ptakom zamieszkującym park w Krasnogrudzie, poznawanie ich zwyczajów, rozróżnianie głosów i charakterystycznego wyglądu. Warsztaty prowadzone w oparciu o budowanie ptasiej opowieści i tworzenie teatru cieni.

Krasnogruda pod mikroskopem – zajęcia z wykorzystaniem mikroskopu, obserwacja preparatów i okazów natury, tworzenie „biblioteki zdjęć mikroskopowych” oraz samodzielne wykonanie przyrodniczej pocztówki z parku krasnogrudzkiego.

Prowadzenie: Ksenija Konopek

czas trwania warsztatów: 1,5-2 godz.

PRACOWNIA SPIŻARNI KRASNOGRUDZKIEJ 

Zajęcia poświęcone tworzeniu własnych kompozycji smaków i zapachów (napary) przy użyciu kadzideł lub ziół rosnących w ogrodach, lasach, na łąkach, zbieranych na miejscu, w Krasnogrudzie i okolicach.

Poznawanie tradycyjnych receptur kuchni lokalnej (wykorzystywanie roślin jadalnych w kuchni i gospodarstwie domowym), i zielarskich przepisów stosowanych przez mieszkańców od wieków do dziś.

czas trwania warsztatów: 1,5-2 godz.

PRACOWNIA LITERATURY

Miłosz. Podróżny świata

Zajęcia literackie w oparciu o fragmenty „Rodzinnej Europy” i wybrane wiersze pisane w trakcie całego życia, dotykające pojęcia ojczyzny, domu, podróży, powrotu, zakorzenienia. Zajęcia prowadzone w oparciu o biografię Noblisty i jego twórczość.

„Dolina Issy” Czesława Miłosza. Pamięć miejsc, ludzi i zdarzeń

Zajęcia literackie poświęcone uobecnieniu przeszłości poprzez pamięć i opowiadanie w oparciu o jedyną powieść Czesława Miłosza przywołująca świat dzieciństwa, zapamiętane obrazy, dźwięki i ludzi. W zajęciach wykorzystywane są fragmenty filmowe spektaklu plenerowego „Dolina Issy” zrealizowanego w krasnogrudzkim parku.

Związki Czesława Miłosza z Krasnogrudą.

Historia dworu i jego przedwojennych mieszkańców. Zajęcia z wykorzystaniem dokumentów archiwalnych, fotografii, fragmentów utworów literackich, wspólne rekonstruowanie przeszłości krasnogrudz­­­kiego dworu, rozważania o historii i pamięci.

Prowadzenie: Małgorzata Sporek-Czyżewska

czas trwania warsztatów: 1,5-2 godz.

WYSTAWA W KRASNOGRUDZKIM DWORZE

„Miłosz | Szukanie ojczyzny” przedstawia Noblistę przede wszystkim jako poetę. Na ścianach są Jego wiersze w różnych językach, zdjęcia z różnych okresów życia i karteczki z wierszami, które zwiedzający mogą zabierać ze sobą. Każda z sal ma swoje imię, nazwę: Powracający, Podróżny, Wygnany, Miłosny, Gościnny, Filolog, Przyrodnik.

Wpisane są tam opowieści o życiu i losie Czesława Miłosza, o pamięci miejsca i dawnych mieszkańcach dworu, rodzinie, o ważnych tematach w Jego twórczości, czy kobietach w Jego życiu. Niektóre pokoje są przestrzeniami warsztatowymi z możliwością prowadzenia zajęć interaktywnych.

Znajduje się tu Pracownia Przyrody. Jest to przestrzeń dedykowana edukacji przyrodniczej, wrażliwości na świat natury, z gablotami wypełnionymi zielnikami, zbiorem kamieni, gniazd ptaków i roślin.

Jest też Pracownia Spiżarni – przestrzeń zapachów i smaków, starych przepisów, konfitur, ziołowych naparów, bogactwo regionalnej wiedzy kuli­narnej.

Wystawa jest integralną częścią programu edukacyjnego związanego z twórczością i biografią Czesława Miłosza oraz tematyką wielokulturowego sąsiedztwa na pograniczu polsko-litewskim.

We dworze jest też Biblioteka – przestrzeń realnego księgozbioru, z możliwością skorzystania ze zdigitalizowanych zbiorów wokół tematów dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej.

W piwnicach dworu znajduje się kawiarnia literacka „Piosenka o porcelanie” – przestrzeń wieczorów poetyckich, literackich, debat, dyskusji i kameralnych koncertów.

Wystawa „Miłosz | Szukanie ojczyzny” z przewodnikiem

Przechadzka po krasnogrudzkim dworze (przestrzenie wystawy) połączona z opowieścią o życiu i twórczości Czesława Miłosza, jego związkom z Krasnogrudą, ważnym postaciom w jego życiu, podróżom, jego troskom i pasjom. Zajęcia z czytaniem wierszy i oglądaniem fotografii.

SEJNY

PRACOWNIA OPOWIEŚCI MIEJSCA

Opowieść o dawnych sąsiadach.  Żydzi

Opowieść o historii Żydów sejneńskich, o najważniejszych zwyczajach religijnych i kulturowych w tym o tradycjach muzycznych i żydowskim weselu. Zajęcia z nauką pieśni (język polski i jidysz) oraz tańca, z wykorzystaniem instrumentów muzycznych.

Prowadzenie: Michał Moniuszko

czas trwania warsztatów: z muzyką – 2,5 godz., bez muzyki – 1,5 godz.

O tradycjach sąsiedzkich Sejn.

Prezentacja Filmowej Kolekcji Opowieści Pogranicza (filmy animowane- bajki, legendy opowieści o Żydach, Rosjanach staroobrzędowcach, Cyganach/Romach, Litwinach i Polakach) z wprowadzeniem w świat dawnych i dzisiejszych sąsiadów

Prowadzenie: Bożena Szroeder

czas trwania warsztatów - 1,5 godz

PRACOWNIA MUZYKI MIEJSCA

Zajęcia prowadzone w oparciu o współdziałanie rytmiczne w zespole, melodykę, harmonię i tworzenie wspólnego brzmienia wraz z prezentacją tradycyjnego instrumentarium.

Efektem warsztatów jest wspólna kompozycja muzyczna, której nagranie po obróbce technicznej zostanie wysłane uczestnikom.

Prowadzenie: Michał Moniuszko

czas trwania warsztatów: 1,5-2 godz.

PRACOWNIA TKANIA

Wprowadzenie w bogaty świat tradycji tkaniny regionalnej Sejneńszczyzny, prezentacja jej rodzajów, kolorów i faktur, poznawanie tajemnic krosna – najstarszego narzędzia tkackiego – oraz roli krajki litewskiej w obrzędowości. Samodzielne wykonanie kompozycji przestrzennej z nici, sznurów i pasów materiałowych lub krajki litewskiej.

Prowadzenie: Urszula Wasilewska

czas trwania warsztatów: 1,5-2 godz.

PROWADZĄCY WARSZTATY

KSENIJA KONOPEK 

Animatorka kultury, prowadzi międzynarodowe programy edukacyjne z młodzieżą. Pasjonuje się przyrodą, autorka pierwszej części „Atlasu Krasno­­­grudzkiego” pt. Ptaki. W Pograniczu prowadzi zajęcia Pracowni Przyrody.

MICHAŁ MONIUSZKO

Animator kultury, kontrabasista, fotografik. Wychowanek sejneńskiego „Pogranicza”. Współprowadzi programy Edukacji Regionalnej oraz Muzycz­­nej „Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa”. Autor programu „Muzyka Miejsca”. ­Muzyk „Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego”.

MAŁGORZATA SPOREK-CZYŻEWSKA

Animatorka kultury, jedna z założycielek Fundacji Pogranicze w Sejnach. Prowadzi prace edukacyjno-artystyczną z młodzieżą, autorka programów literackich realizowanych w Pograniczu, współtwórczyni małej Orkiestry Klezmerskiej i programu muzycznego zbierającego tradycje przedwojennych piosenek jidisz pt "Ejbike Mame".

BOŻENA SZROEDER

Animatorka kultury, pedagog i reżyser teatralny. Od wielu lat prowadzi pracownię teatralną z dziećmi i wielopokoleniowy program „Kroniki sejneńskie”. Autorka nowatorskiego programu edukacji interkulturowej dla dzieci, realizowanego w szkołach sejneńskich, który stał się wzorem dla szkół w innych regionach Polski. Jest pomysłodawczynią wielokrotnie nagrodzonego programu filmowego pt: „Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza”.

WIESŁAW SZUMIŃSKI

Artysta malarz, twórca linorytów, ilustrator książek, edukator pracujący z dziećmi i młodzieżą w sejneńskim Pograniczu. Autor wielu wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Zajmuje się arteterapią.

URSZULA WASILEWSKA

Artystka tkaczka, dekoratorka, opiekun organizacyjny galerii Pogranicza. Prowadzi zajęcia tkackie z dziećmi i młodzieżą. Stypendystka Ambasady Amerykańskiej – staż w ramach Leadership program, gdzie w USA poznawała tradycje związane z rzemiosłem tkackim.