Partnerzy

-


“Stara Synagoga”, Chania, Grecja 
“Old Synagogue” in Hania, Greece 
http://www.etz-hayyim-hania.org/ 


Fundacja im. Alexandra Langera, Bolzano, Włochy 
Alexander Langer Foundation, Bolzano, Italy 
http://www.alexanderlanger.org/ 

Centrum Edukacji Prawnej i Ekonomicznej, Lenkoran, Azerbejdżan 
Centre of Legal & Economic Education, Lenkaran, Azerbaijan 
http://www.clee-azeri.org 


Fundacja Stichting Caucasus, Tbilisi, Gruzja 
Stichting Caucasus Foundation, Tbilisi, Georgia 
http://www.caucasusfoundation.ge/ 


Zamek Bröllin – ośrodek poszukiwań teatralnych, Niemcy 
Schloss Bröllin – International Theatre Research Location 
http://www.broellin.de/ 

Fundacja Karpacka 
Carpathian Foundation 
http://www.carpathianfoundation.org 

Fundacja “Open Society-Georgia Foundation”, Tbilisi, Gruzja 
Open Society-Georgia Foundation, Tbilisi, Georgia 
http://www.osgf.ge 

Dom Kaukaski, Tbilisi, Gruzja 
Caucasian House, Tbilisi, Georgia 
http://www.ccrgchouse.ge/ 

Fundacja “Pracownia Inicjatyw Obywatelskich”, Sofia, Bułgaria 
Workshop for Civic Initiatives Foundation, Sofia, Bulgaria 
http://www.wcif-bg.org/ 

“Dom Pamięci”, Wilno, Litwa 
House of Memory, Vilnius, Lithuania 
http://www.atmnamai.lt 

Stowarzyszenie "Miasteczko", Chełm 
Little Town Association, Chełm, Poland 
http://www.miasteczko.org/