Plener Pracowni Sztuki w Krasnogrudzie

Plener Pracowni Sztuki w Krasnogrudzie

Międzynarodowe Centrum Dialogu, 14-16 czerwca 2019

Plener odbył się w ramach zaplanowanego na rok 2019 w Pracowni Sztuki w MCD działania "Baranauskas-Rosenfeld-Miłosz". Jest to początek pracy nad zaplanowaną wystawą plenerową, której zawartością i treścią są wybrane fragmenty poezji w/w poetów umieszczone (zakomponowane) na znalezionych na krasnogrudzkiej łące w obrębie parku kamieniach. Innym elementem realizacji działania są książki zawierające teksty wymienionych poetów i lustracje do nich wykonane przez uczestników pracowni.