Pogranicze w Łodzi

Pogranicze w Łodzi

Udział Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej w konferencji naukowej "Polski film antropologiczny. Między nauką a sztuką"; Łódź 12-13 października 2017.

13 października o godz. 12.30 Pogranicze zaprezentuje film "Losy posłuchane" jako przykład praktyki dokumentacyjnej. Film powstał podczas podróży młodych z Teatru Sejneńskiego do wiosek polskich w okolicy Lidy na Białorusi.

Celem konferencji jest skonfrontowanie teorii filmu antropologicznego ze współczesną twórczością filmową powstałą w ośrodkach akademickich i muzealnych. Teoretycy (specjaliści z zakresu antropologii wizualnej) i praktycy (twórcy filmowi i autorzy filmowych dokumentów antropologicznych) będą wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki filmu antropologicznego, jego poznawczych funkcji i artystycznych wartości. Konferencja połączona będzie z prezentacją filmów i seminaryjną dyskusją nad nimi.

Organizatorem konferencji jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z: Polskim Instytutem Antropologii, Łódzkim Domem Kultury, Komisją Kultury Polskiej Akademii Nauk – Oddziału w Łodzi.

Program konferencji

Wszystkie wystąpienia połączone z pokazami filmów odbywają się w sali 221 w Łódzkim Domu Kultury (ul. Traugutta 18).

12 października 2017 (czwartek)

09:30-10:00        Otwarcie konferencji

10:00-11:00        dr Zbigniew Benedyktowicz (Instytut Sztuki PAN)

Film etnograficzny poza etnografią

11:15-13:15        dr hab. Sławomir Sikora (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW)

Film antropologiczny. Kwestia narracji

dr Magdalena Lubańska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW)

Filmowa medytacja nad misterium miejsca. Przeżycie religijne a lokalna pamięć zbrodni

13:30-15:00        PRZERWA

15:00-16:00        dr hab. Grażyna Kubica-Heller (Instytut Socjologii UJ)

Od-twarzanie śląskości, antropologia zaangażowana i filmy historii mówionej o Śląsku Cieszyńskim

16:15-17:15        dr hab. Anna Niedźwiedź (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ)

Między obrazowaniem a uczestnictwem. Film i wizualność w praktyce etnograficznej

17:30-18:00        PRZERWA

18:00-19:30        Spotkanie z operatorem i reżyserem filmowym dr hab. Marcinem Koszałką (Zakład Realizacji Obrazu Telewizyjno-Filmowego UŚ)

19:45     KOLACJA (restauracja Varoska, ul. Traugutta 4)

13 października 2017 (piątek)

09:30-10:30        prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)

Dokument kreacyjny. Przeciw bierności poznawczej i minimalizmowi formy

10:45-11:45        prof. UJ dr hab. Dariusz Czaja (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ)

Jeszcze inna Wenecja (Predrag Matvejević in memoriam)

12:00-12:30        PRZERWA

12:30-13:30        mgr Małgorzata Sporek-Czyżewska (Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”)

Losy podsłuchane – praktyki dokumentacyjne sejneńskiego „Pogranicza”

13:45-14:45        dr Krystyna Piątkowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)

scenarzysta i reżyser Andrzej Czulda

O tożsamościach i relacjach antropologa i filmowca. Od autonomii do aliansu i co z tego wynika

15:00-15:30        Zakończenie konferencji