Powstaje kanwa

Powstaje kanwa
-

Uczestnicy warsztatów coraz sprawniej wykonują zadanie tworzenia kanwy do swoich autorskich makat. Aby praca była bardziej urozmaicona, niektórzy rysują techniczny  obraz kompozycji jaka pojawi się na ramkach, dobierają zestawy kolorów jakie wraz z artysta plastykiem Wiesławem Szumińskim omawiano wcześnie przy zajęciach projektowych.