Poznają starą litewską technikę tkacką

Poznają starą litewską technikę tkacką

Iwona Danilewicz o warsztatach w Pracowni Tkackiej pisze na stronie Niebywałe Suwałki 03/12/2021

W sejneńskim „Pograniczu” trwają warsztaty rękodzielnicze związane ze starą techniką litewską zatytułowane „Tkaniny wiązane na ramie – unikatowe rękodzieło Sejneńszczyzny”. W Pracowni Tkania od maja do grudnia 2021 roku realizowany jest kolejny program dotowany przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Uczestnicy projektu poznają tajniki archaicznej, ludowej techniki, która kiedyś cieszyła się dużą popularnością, a jej głównymi twórcami byli Litwini zamieszkujący nasz region. Tą zapomnianą techniką wykonywano głównie obrusy, makaty i nakrycia, które zdobiły elementy wiejskich domostw.

W pierwszej fazie zadania uczestnicy zapoznali się z bogatą historią, wzornictwem i różnymi sposobami wykonania takich tkanin. Mistrzynią, która przez parę miesięcy wprowadza wybrane, chętne osoby w tajniki tej dawnej sztuki jest Anna Budzejko z Puńska. Prowadząca od kilku miesięcy przybliża uczestnikom stare i współczesne tradycje związane z zastosowaniem tej pięknej techniki komponowana i wypełniania wzoru na ramie.

Grupa projektowa, aby pogłębić wiedzę, odwiedziła Muzeum Regionalne w Puńsku, gdzie obejrzała bogate zbiory litewskich tkanin wiązanych. Osobną prezentację swojego długoletniego dorobku miała też mistrzyni, która w Pracowni Tkania zaprezentowała swoje prace zainteresowanym.

Najważniejszym etapem zadania jest nauka wykonywania takich tkanin. Po rozrysowaniu plastycznych projektów uczestnicy przygotowywali specjalne ramy oraz naturalne lniane i wełniane nici, aby wykonać samodzielnie autorskie, ozdobne obrusy i makaty.

Projekt zakończy się wystawą wykonanych prac, pokazem dokumentacji fotograficznej i filmowej. Na podsumowanie zaproszone zostaną między innymi szkoły z regionu, a po zakończeniu wszystkich przewidzianych działań, wystawa będzie udostępniana innym grupom oraz odbiorcom indywidualnym.

Fot. źródło: Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”

Czytaj na stronie Niebywałe Suwałki