Prezentacja pracy Pogranicza - pracownie i programy- dla gości - zespołu Europejskiej Fundacji Kultury z Amsterdamu.

Prezentacja pracy Pogranicza - pracownie i programy- dla gości - zespołu Europejskiej Fundacji Kultury z Amsterdamu.

08-11 marca 2018, Foto.

08-11 marca 2018

W ramach przygotowań do uroczystości wręczenia Nagrody, zespół EFK - Wietske Maas, Szilvia Kochanowski, Nandine van Karnebeek, Enrica Flores d'Arcais gości w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie oraz w Sejnach. Powstanie także krótki film prezentujący pracę Pogranicza.

Czwartek, 08.03.

- przyjazd do Krasnogrudy

- rozmowy z szefem Pogranicza – Krzysztofem Czyżewskim

Piątek, 09.03.

- Prezentacja pracy Międzynarodowego Centrum Dialogu, Pracowni Przyrody, Sztuki w Krasnogrudzie, Pracowni Tkania (Sejny)

19.00 spektakl  Kronik Sejneńskich (Biała Synagoga w Sejnach)

Sobota, 10.03

11.00 - próba Orkiestry Klezmerskiej (Sejny, Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa)

13.00 -  prezentacja Filmowej Kolekcji Opowieści Pogranicza (Sejny, Biała Synagoga), wraz z twórcami

19.00 - spotkanie w Kawiarni Literackiej „Piosenka o Porcelanie” w Krasnogrudzie -spotkanie z  Jackiem Kubiakiem  - "Wypędzeni 1939 ...". Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy

European Cultural Foundation