Przeszłość dla wspólnej przyszłości

Przeszłość dla wspólnej przyszłości

8-9 kwietnia 2016 roku w Kiejdanach na Litwie rozpoczął się projekt „Przeszłość dla wspólnej przyszłości”. Liderem projektu jest Muzeum Regionalne w Kiejdanach, partnerami: Fundacja Pogranicze, Gimnazjum w Kiejdanach i Rēzekne's University College (Łotwa).

W projekcie biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Polski, Litwy i Łotwy wraz ze swoimi nauczycielami/mentorami. Z dziesięcioosobową grupą uczniów z Sejn i pięcioosobową grupą z Augustowa przez następny rok będą pracowały nauczycielki historii, Bożena Gryguć, Dorota Fiećko i Danuta Kaszlej. Praca polegała będzie na zbieraniu materiałów wizualnych (zdjęcia, dokumenty), historii mówionych, opowieści dotyczących II Wojny Światowej i jej następstw (deportacje, Obława augustowska, Holokaust). Historie te będą zbierane podczas spotkań młodych z najstarszymi mieszkańcami Sejn i Augustowa którzy podzielą się opowieściami o losach swoich rodzin. Zebrany materiał zostanie opracowany podczas warsztatów artystycznych w których wezmą udział wszyscy uczestnicy. Jako rezultat warsztatów utworzona zostanie wystawa objazdowa, powstaną materiały edukacyjne dla nauczycieli i programy edukacyjne dla uczniów.