Rok wokół dworu. Lato

Rok wokół dworu. Lato

Tradycyjna muzyka ludowa regionu

Tematem spotkania była tradycyjna muzyka ludowa naszego regionu. Zagrała kapela Chłopcy z Nowoszyszek! Była opowieść o muzyce ludowej i o instrumentach, zabrzmiały walczyki, polki i mazurki. Po przerwie na poczęstunek zaśpiewał i poprowadził korowodowe tańce na trawie chór litewski ALNA z Puńska.