Szkoła Pogranicza - Warsztat Podsumowujący

Szkoła Pogranicza - Warsztat Podsumowujący

28 listopada - 1 grudnia 2014, trzydniowe spotkanie uczestników projektu Szkoła Pogranicza - realizatorów działań lokalnych i ekspertów zaangażowanych w przebieg projektu.

Zaplanowany na dni 28 listopada - 1 grudnia 2014 warsztat podsumowujący to trzydniowe spotkanie uczestników projektu Szkoła Pogranicza - realizatorów działań lokalnych i ekspertów zaangażowanych w przebieg projektu. Ten ostatni element dwuletniego program edukacyjnego dla liderów działań integracyjnych w wielokulturowych społecznościach lokalnych w Białorusi, Ukrainie i Gruzji ma na celu głębszą refleksję nad umiejętnościami, które zdobyli uczestnicy, wymianę doświadczeń z realizacji projektów lokalnych i planowanie przyszłych działań. W programie warsztatów znajdą się prezentację przebiegu i rezultatów realizowanych od kwietnia 2014 do listopada 2014 działań lokalnych, warsztaty dotyczące perspektywy kontynuacji i rozwoju powstałych inicjatyw, międzynarodowego networkingu oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. Ważnym elementem programu będą otwarte prezentacje i debata “Edukacja dla Partnerstwa [Wschodniego] – współpraca, wymiana doświadczeń, dobre praktyki” w dniu 28 listopada, na która zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, którzy zainteresowani są kontynuacją współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Uczestnicy

Uczestnikami warsztatów będą absolwenci programu Szkoły Pogranicza, którzy w okresie kwiecień - listopad 2014 realizują wypracowane w ramach programu inicjatywy lokalne w Białorusi, Gruzji i Ukrainie, które uzyskały wsparcie finansowe w wyniku wewnętrznego konkursu na prodemokratyczne inicjatywy społeczne:

Dzestra Talks - seria wykładów i dyskusji w przestrzeniach publicznych miasta Czerniowce w Ukrainie;

Visual Storytelling: Tbilisi Migrant Stories - działania edukacyjno - artystyczny adresowane do wspólnot nowych imigrantów w Tbilisi;

Festiwal Pryzba - inicjatywa Teatru Kryly Halopa z Brześcia, której celem jest stworzenie platformy dla wymiany poglądów oraz budowania kapitału społecznego na poziomie lokalnym, jak również stworzenie przestrzeni edukacji nieformalnej w dziedzinie kultury niezależnej i społecznego aktywizmu w Białorusi;

Our Pidzamche Neighborhood Festival - seria działań w przestrzeni miejskiej Lwowa w dzielnicy Podzamcze, która ma na celu integrację społeczności lokalnej w duchu solidarności, wzajemnej pomocy oraz aktywności obywatelskiej a także zainicjowanie trwałej zmiany w percepcji dzielnicy w ogóle.

Ponadto do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, którzy zainteresowani są współpracą z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz przedstawiciele instytucji, które wspierają programy i inicjatywy w tym obszarze.

Cel spotkania

Warsztaty będa okazją do podumowania dwuletniego programu edukacyjnego dla młodych animatorów kultury z Białorusi, Ukriany i Gruzji. Prezentacja działań, które zostały zrealizowane w konkretnych społecznościach lokalnych stanowić będzie punk wyjścia do dyskusji nad  wyzwaniami, które stoją przed szeroko rozumiana pracą kulturową na rzecz budowania więzi społeczych i solidarności na poziomie wspólnot lokalnych, rolą edukacji i sztuki w budowaniu kapitału społecznego oraz praktyce budowania dobrego sąsiedztwa w wielokulturowym środowisku. Przy wsparciu międzynarodowych ekspertów postaramy się wypracować rekomendacje, które pozwolą na dalszy, długofalowy rozwój nowopowstałych inicjatyw. Obecność środowisk zainteresowanych nawiązaniem współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego pozwoli wypracować i zainicjować przyszłe wspólne działania. Program uzupełniać będą prezentacje programów Międzynarodowego Centrum Dialogu, które otwarte są na zaangażowanie nowych partnerów w pracę artystyczno-edukacyjną oraz wieczorne wydarzenia artystyczne.

Informacja o Programie Szkoła Pogranicza

Szkoła Pogranicza to dwuletni, międzynarodowy program kształcący liderów działań integracyjnych w społecznościach wielokulturowych. Program współfinansowany jest przez  Solidarity Fund. Uczestnikami programu są animatorzy działań kulturalnych, aktywiści społeczni, dziennikarze, artyści, nauczyciele oraz członkowie samorządów lokalnych z krajów Partnerstwa Wschodniego: Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Polski. Ta nowoczesna szkoła- warsztat, której celem jest kształcenie nowych kompetencji w kulturze, m.in. w dziedzinach zarządzania, animacji kultury, nowych mediów i dialogu międzykulturowego, jest wyrazem zaangażowania Fundacji Pogranicze w budowanie Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego - opartego na długofalowym procesie budowania kapitału społecznego. Podczas szkoły letniej w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, przy odwołaniu do doświadczeń Fundacji Pogranicze oraz ekspertyzy lokalnych i zagranicznych wykładowców, uczestnicy zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczne umiejętności. Integralnym elementem projektu są warsztaty lokalne w krajach partnerskich oraz komponent praktyczny – poprzez prezentację konkretnych narzędzi pracy edukacyjnej i społecznej uczestnicy projektu zostają zainspirowani do stworzenia własnych projektów, a najciekawsze z nich, wyłonione w drodze konkursu, otrzymują wsparcie finansowe.

W ramach działań projektowych powstał interaktywny blog projektu