"Sztuka i edukacja. Sztuki wizualne.", z artykułem o pracy Pogranicza nad adnimacją

 "Sztuka i edukacja. Sztuki wizualne.",  z artykułem  o pracy Pogranicza nad adnimacją

Bożena Szroeder, Joanna Polak „Opowieści Pogranicza” – założenia programowe i formy realizacji projektu artystyczno-edukacyjnego

"Sztuka i edukacja. Sztuki wizualne.", Anna Boguszewska, Barbara Niścior,(red.), Wydawca: Wydział Artystyczny UMCS, Lublin 2015.