TO NIE JEST ŁAGODNA OPOWIEŚĆ

TO NIE JEST ŁAGODNA OPOWIEŚĆ

O letnim programie w Pograniczu,  w Gazecie Wyborczej opowiada  Monika Żmijewska. 23 lipca 2014