Tomas Venclova, Niezniszczalny rytm. Eseje o literaturze. Fragment.

Tomas Venclova, Niezniszczalny rytm. Eseje o literaturze. Fragment.

Powrót do rodzinnej Europy, czyli Mickiewiczowska Litwa i Mickiewicz na Litwie.


W swoich licznych pracach Wiktor Weintraub zajmował się szczególnym obrazem Mickiewicza jako proroka, przywódcy swego ludu, uosobienia zbiorowych dążeń i charyzmatycznego nauczyciela nowych pokoleń. Był to obraz budowany także przez samego poetę. Idea mesjanizmu, którą głosił Mickiewicz i która znalazła oddźwięk wśród jego współczesnych, może wydawać się dziwaczna, jednak rozpalała ona wyobraźnię czytelników i odegrała ważną rolę w kształtowaniu zasadniczych zmian na intelektualnej i politycznej mapie Europy Wschodniej. W rozważaniach nad tym tematem często nie zauważa się faktu, że Mickiewiczowskie proroctwa formowały zbiorową tożsamość nie jednego, lecz dwóch narodów - polskiego i litewskiego. Prorocy bywają omylni i również Mickiewicz nie przewidział pewnego doniosłego wydarzenia w swoich rodzinnych stronach - mam na myśli pojawienie się Litwy, nowoczesnego państwa sąsiadującego z Polską - mimo że niewątpliwie bardziej niż ktokolwiek inny przyczynił się do jego duchowej krystalizacji. Omówię dwie połączone z sobą kwestie: pierwszą będzie związek obrazu Mickiewicza, jako proroka z jego litewskimi korzeniami, drugą - jego paradoksalna zgoła rola w rozwoju narodowej tożsamości litewskiej.

Spis treści

Od autora 5 
Powrót do rodzinnej Europy, czyli Mickiewiczowska Litwa i Mickiewicz na Litwie 7 
Rozpacz i łaska 40 
Poezja jako pokuta 52 
Samokrytyka tłumacza 65 
Zaprawa w bezużyteczności. Przypadek Andrieja Kurbskiego 78 
Teraz przemawia cisza 91 
O pewnym taszkienckim wierszu Anny Achmatowej 107 
Jedyne tabu 121 
Sztuka i zagrożenie 129 
Marina Cwietajewa: „Kurtyna” 145 
Praska Biblia Mariny Cwietajewej 165 
Głos poezji 179 
„Divertimento litewskie” Josifa Brodskiego 189 
O królewieckim tekście literatury rosyjskiej i wierszach królewieckich Josifa Brodskiego 210 
Podróż z Petersburga do Stambułu 233 
Niezniszczalny rytm (Pamięci Josifa Brodskiego) 253 
Więzienie jako sposób komunikowania się (Literatura Gułagu) 259 
O sztuce pisania w ZSRR 273 
Sołżenicyn. Zapętlenie 281 
Kuszenie mistrza 297 
Nieistniejąca strzała 315 
Rok 1984 minął 326

Tomas Venclova, Niezniszczalny rytm. Eseje o literaturze. Sejny 2002, Pogranicze.