Uczniowie z Ostrołęki

Uczniowie z Ostrołęki

11 września 2020 r. - wizyta uczniów z pierwszej klasy z III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.

Spotkanie w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie z klasą europejską poświęcone istocie i znaczeniu wielokulturowości w kontekście obecnego procesu integracji europejskiej, znaczenia dialogu dla współistnienia ludzi rożnych narodowości i upowszechniania idei i etosu pogranicza, a także pokojowego układania spraw w przestrzeni publicznej poprzez prezentację sylwetek twórczych i postaw życiowych wybitnych ludzi kultury pogranicza. Spotkanie dotyczyło tematów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Czesława Miłosza "Szukania Ojczyzny" i "Rodzinnej Europy".

Program

g. 10.30 - 11.30 - wprowadzenie w miejsce poprzez wystawę "Miłosz | Szukanie ojczyzny" – prowadzenie Małgorzata Sporek-Czyżewska.

g. 12.00 - 12.30 - warsztat literacki „Wielokulturowe dziedzictwo pogranicza polsko-litewskiego w literaturze Czesława Miłosza, Antanasa Baranauskasa oraz Morisa Rosenfelda”- prowadzenie Małgorzata Sporek – Czyżewska

g. 12.30 -13.30 – spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim  "Etos Pogranicza"

Organizator wizyty Aleksandra Nowak.