W Kownie przyznano tytuł Człowiek Tolerancji 2018

W Kownie przyznano tytuł Człowiek Tolerancji 2018

24 lutego 2019 roku - uroczystość przyznania tytułu "Człowiek Tolerancji 2018" z udziałem Małgorzaty i Krzysztofa Czyżewskich.

Lauretem konkursu został reżyser teatralny Gintaras Varnas. Kapituła doceniła artystę za poszukiwanie alternatywnego języka dla teatru i sztuk teatralnych, zwłaszcza w jego najnowszych dziełach "Natan mądry" i "Getto" wystawionych w Państwowym Teatrze Dramatycznym w Kownie.

Twórcy udało się w nich przekazać idee prawdy i szlachetności, ufności i wiary w dzisiejszym chaotycznym świecie. Świecie, gdzie antysemityzm i inne rodzaje ksenofobii nie są publicznie wyciszane, a w rzeczywistości często spotykane jest nawet w najbardziej krajach Europy, takich jak Francja czy Holandia.

Plebiscyt "Człowiek Tolerancji" jest organizowany na Litwie od 2001 roku, a jego celem jest wyłonienie osoby, która swoim zachowaniem, przykładem lub słowem, pubtolerancyjnych licznie wyraziła sprzeciw wobec ksenofobii, antysemityzmu, przemocy, zniewoleniu, przejawom radykalizmu, prześladowań ze względu na poglądy, narodowość czy wyznanie w życiu społecznym Litwy.

Organizatorem plebiscytu jest Fundacja im. Chiune Sugihary "Dyplomaci za życiem", której zasadniczym celem jest kultywowanie pamięci o dyplomatach ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej.

Chiune Sugihara był japońskim dyplomatą. W latach 1939–1940 jako konsul Japonii na Litwie wydał blisko 2 tys. wiz, które pozwoliły uciec Żydom z krajów pod okupacją niemiecką i uniknąć Holocaustu.

Podczas uroczystości wręczono także nagrodę profesora Leonidasa Donskisa, którą otrzymał publicysta Pranas Morkus. Nagrodę po raz pierwszy wręczono w roku ubiegłym, otrzymał ją profesor historii Saulius Sužiedėlis.

Nagroda wręczana jest za długofalowe wysiłki na rzecz wzmocnienia świadomości i tolerancji obywatelskiej, a także działania na rzecz obrony praw człowieka, prowadzenie i wspieranie dialogu między tymi, którzy myślą inaczej.

Uroczystość odbyła się w Sali Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie. Towarzyszył jej koncert Kowieńskiego Kwartetu Smyczkowego.