Warsztaty dla Zespółu Szkół w Gibach, 27. 07. 2017

Warsztaty dla Zespółu Szkół w Gibach, 27. 07. 2017

Opowieść o tradycjach sąsiedzkich Sejn

W ramach projektu Podlaski Pomost Kultury Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku projekt „Kulturalnie o godzinach” stawia sobie za cel poznawanie kultury, tradycji i historii swojej małej ojczyzny, budowanie tożsamości regionalnej, angażowanie się w życie społeczne i kulturalne najbliższego regionu. Zespół Szkół w Gibach we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Edukacja Społeczna w Gibach  za priorytet uważają rozwój człowieka poprzez uczenie takich wartości jak patriotyzm i patriotyzm lokalny, szacunek do tradycji, poszanowanie odmienności i wielokulturowości.  Działania w ramach projektu mają za zadanie łączyć i przeplatać różne dziedziny sztuki i edukacji, i przyczynić się do rozwoju kulturalnego naszej społeczności. Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” poprzez takie długofalowe projekty jak „Kroniki sejneńskie” czy „Gra szklanych paciorków” jest dla nas wzorem i przykładem działań angażujących młodych ludzi w poznawanie własnej historii i historii swojego regionu, poprzez warsztaty artystyczne i badawcze. Chcemy uczyć się od twórców „Pogranicza”, w szczególności od pani Bożeny Szroeder jak stać się badaczami i jednocześnie animatorami kultury.

Koordynatorka: Aneta Janczewska