Weronika Czyżewska-Poncyljusz czyta Lejlę Kalamujić

Weronika Czyżewska-Poncyljusz czyta Lejlę Kalamujić

Lejla Kalamujić ,,Nazywajcie mnie Esteban"

W naszej czytelniczej serii Café Meridian kolejna książka, tym razem opowiadania Lejli Kalamujić ze zbioru ,,Nazywajcie mnie Esteban" wydanego w zeszłym roku przez Wydawnictwo Pogranicze. W krasnogrudzkiej Bibliotece Venclovy fragmenty książki czyta Weronika Czyżewska-Poncyljusz.

Słuchaj i oglądaj

Pogranicze, seria "Meridian",

Sejny/Krasnogruda 2020.

Księgarnia Wydawnictwa Pogranicze